Cover image

© EPA

Economie

Komt er een cryptocurrency door de centrale bank? Christine Lagarde ziet mogelijkheden in het crypto-verhaal

Moeten overheden overwegen om zelf in te zetten op cryptocurrency? Christine Lagarde, voorzitster van het Internationaal Monetair Fonds, is niet onmiddellijk tegen. Lagarde ziet vooral veel mogelijkheden in cryptocurrencies, maar merkt ook op dat er momenteel nogal wat nadelen zijn aan investeren in bitcoin of eretheum.

De voorzitster van het Internationaal Monetair Fonds Christine Lagarde ziet wel potentieel in cryptocurrency, maar er moeten wel duidelijkere regels opgesteld worden. Ook haalt ze de mogelijkheid aan van een eigen cryptomunt, uitgegeven door de centrale banken, met andere woorden: de overheden zouden er zich mee kunnen moeien.

Volgens Lagarde zijn er voordelen aan verbonden. Zo zou het dataverkeer op een veiligere manier kunnen doorgaan. Het IMF zegt dat vooral derdewereldlanden of opkomende economieën er baat bij gaan hebben. Lokale boeren zijn bijvoorbeeld al overgeschakeld naar een smartphone met 3G door de technologische evolutie. Maar om cryptocurrency ten volle tot zijn recht te laten komen, moeten er volgens Lagarde wel nog enkele controlemechanismes worden ingesteld.

Lees meer