Cover image

© iStock

Economie

Een hoger loon zorgt voor meer stress

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat stress en inkomen gerelateerd zijn. Hoe hoger je inkomen, hoe meer stress je ervaart op de werkvloer.

Uit een nieuw onderzoek van LinkedIn blijkt dat grootverdieners het meeste stress hebben tijdens hun job. Zo’n 68 procent van de mensen, die meer dan 200.000 dollar per jaar verdienen, ervaart stress op het werk.

Bij de groep tussen de 75.000 en 200.000 dollar is dat 53 procent, bij de groep tussen de 51.000 en 75.000 dollar 38 procent en bij de groep tussen 35.000 tot 50.000 dollar 47 procent.

Tevreden met job

Verder zei 81 procent van de mensen, die tussen 51.000 en 75.000 dollar per jaar verdienen, gelukkig te zijn met zijn/haar job. Bij de groep die meer dan 250.000 dollar verdient, was dat amper 74 procent. Enkel de minst verdienende groep scoorde op dat vlak slechter.

Ook bleken zowel mannen als vrouwen even vaak ontevreden te zijn met hun job met een gemiddelde van 52 procent.

Leeftijd speelt geen rol

Zo’n 57 procent van de ondervraagden uit generatie X heeft stress tijdens hun werk. Bij millennials was dat echter zo’n 44 procent.

Ook zijn millennials het minst tevreden met hun job. Baby boomers waren dan weer het meest tevreden met hun job. Toch is er volgens LinkedIn geen oorzakelijk verband tussen jobtevredenheid en leeftijd.

© linkedin

Lees meer