Cover image

© wiki commons

Lifestyle

Integratiecampagne uit de Westhoek legt West-Vlaams dialect aan banden

Er is een campagne van start gegaan aan de Westhoek om anderstaligen aan te zetten Nederlands te oefenen in handelszaken. De organisator is het Agentschap Integratie en Inburgering met tips zoals “geen dialect praten” en “goed articuleren”.

“De intergemeentelijke integratiedienst Wintegratie heeft subsidies gekregen van het Agentschap Integratie en Inburgering om verschillende acties op te richten omtrent ‘Oefenkansen Nederlands’”, laat projectcoördinator Michèle Baeyaert aan Express weten. “Eén van die acties is het keurmerk ‘Elke Dag Nederlands’ waarmee we samenwerken met verschillende handelaars en diensten om oefenkansen voor het Nederlands aan te bieden in Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en De Panne.”

Sticker

“We hebben deze actie opgericht na een omgevingsanalyse”, gaat Baeyaert verder. “Daaruit kwam naar boven dat er toch een aantal gemiste kansen waren om Nederlands te oefenen tijdens de dagelijkse activiteiten. Hier aan de kust gaan handelaars uit klantvriendelijkheid vaak overschakelen op een andere taal, op het Frans of het Engels meestal. Dat hopen we met deze actie te veranderen.”

‘Elke Dag Nederlands’ kan volgens Baeyaert een sleutel zijn tot verdere integratie en inburgering van anderstaligen. Deelnemende handelaars, organisaties en diensten krijgen een sticker voor hun pand waaruit blijkt dat anderstaligen op die plek zonder stress Nederlands kunnen oefenen. Al 33 particulieren nemen ondertussen deel.

Focus op Nederlands

De belangrijkste tips voor deelnemers: “Geen dialect praten”, “eenvoudige woorden gebruiken”, “goed articuleren” en “spreekwoorden vermijden”. Maar zullen West-Vlamingen het wel zien zitten om hun geliefkoosde dialect links te laten liggen?

“We willen de focus vooral leggen op het niet overschakelen naar een andere taal en een klein beetje op het dialect vermijden”, stelt Baeyaert. “Ik spreek zelf ook het West-Vlaams dialect, ik zou ook niet willen dat dat verdwijnt. Maar als anderstalige is het wel moeilijk als je Algemeen Nederlands leert op school en dan op straat een compleet andere taal hoort. We willen daar gewoon rekening mee houden.”

Lees meer