Cover image

© Pixabay/Logga Wiggler

Economie

Artificiële Intelligentie ontdekt de lekken in pijpleidingen

Lekken in pijpleidingen kunnen tot zware financiële verliezen leiden of kunnen een gevaar voor de veiligheid en gezondheid opleveren. Er moeten dan ook regelmatig controles worden georganiseerd om te onderzoeken of de kwaliteit van de infrastructuur nog steeds aan de gestelde vereisten voldoet. Het bleek tot nu toe echter bijzonder moeilijk om efficiënte controles te garanderen.

Het Braziliaans technologiebedrijf Stattus4 heeft echter op basis van artificiële intelligentie een akoestisch platform ontwikkeld waardoor het mogelijk zou moeten worden om lekken gemakkelijker op te sporen.

Gissingen

“Het is bijzonder moeilijk om lekken in ondergrondse pijpleidingen vast te stellen,” aldus het magazine The Economist. “Vaak moet verder worden gegaan op gissingen van ervaren controleurs. De introductie van de geofoon, akoestische apparatuur die in staat zou moeten zijn om het geluid van ontsnappend water op te vangen, betekende een belangrijke verbetering."

"Er was echter nog steeds een grote expertise nodig om het geluid van een lek te onderscheiden van het normale geruis van water dat door leidingen stroomt. Bovendien blijft het bijzonder moeilijk om de exacte locatie van een eventueel lek te achterhalen.”

“Bij de opsporing van de lekken is vooral de herkenning van patronen belangrijk,” zegt The Economist nog. “Daarmee komt de probleemdetectie steeds meer op het werkterrein van kunstmatige intelligentie, die immers in het herkennen van patronen een bijzonder grote efficiëntie laat blijken. Op basis van dat principe heeft de Braziliaanse startup Stattus4 het akoestisch platform Fluid ontwikkeld om lekken op te sporen.”

Fluid kan voor het bedrijf een bijzonder rendabele operatie worden, want uit berekeningen blijkt dat ongeveer 37 procent van het Braziliaanse leidingwater verdwijnt door onder meer lekken, diefstallen of defecte meters. Jaarlijks zou op die manier in Brazilië 6,5 miljard kubieke meter water worden verspild. Dat komt overeen met een verlies van 2,3 miljard dollar aan gemiste inkomsten.

Cloud

Stattus4 is ervan overtuigd dat Fluid niet alleen een lek kan detecteren, maar ook de aard van het verlies en de locatie van het probleem kan aangeven. Het apparaat is uitgerust met sensoren die tegen een toegankelijk deel van de leidingen worden aangebracht, zodat de trillingen van het stromende water worden geregistreerd. De verkregen data worden doorgestuurd naar een cloud-platform, waar een vergelijking wordt gemaakt met gegevens die eerder werden opgeslagen.

Daarbij kunnen de verkregen resultaten worden afgewogen tegenover data die eerder over lekken werden opgeslagen. Ook illegale aftakkingen zouden op die manier kunnen worden geïdentificeerd.

Er loopt in Brazilië op dit ogenblik een pilootproject bij tien waterbedrijven, waarbij Fluid dagelijks achthonderd nieuwe geluidsstalen aanlevert. De databank omvat inmiddels al meer dan veertigduizend stalen.

In de Braziliaanse stad werd Fluid inmiddels al ingezet om het volledige netwerk van het lokale waterbedrijven te controleren. Stattus4 kon met drie apparaten de opdracht in vier maanden tijd afronden, terwijl een traditioneel team van drie operatoren met geofoons voor dezelfde taak twee jaar nodig zou hebben gehad.

Lees meer