Cover image

© EPA

Politiek

Blijft de rechtszaak tegen de Catalaanse separatisten nog overeind?

De Brusselse raadkamer heeft woensdag beslist dat het Europese aanhoudingsbevel tegen Meritxell Serret, Lluís Maria Puig en Antoni Comín, drie ministers van de afgezette Catalaanse regering, niet uitvoerbaar is. De drie waren in oktober met Carles Puigdemont, de president van de Generalitat de Catalunya, naar België gevlucht.

Spanje wil de drie  vervolgen wegens misbruik van hun ambt en overheidsgeld, ongehoorzaamheid, rebellie en opruiing.  Maar zowel het parket als de raadkamer oordeelden dat de Europese aanhoudingsbevelen niet uitgevoerd kunnen worden, omdat ze niet gebaseerd zijn op een Spaans nationaal aanhoudingsbevel.

Spanje vangt bot bij de rechtbanken 

De strategie van de Spaanse regering om een politiek probleem via de rechtbanken op te lossen lijkt zich nu stilaan tegen Rajoy en co te keren.

De Spaanse regering probeert sinds de inwerkingtreding van het artikel 155 in oktober laatstleden de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd en mogelijke onderhandelingen omtrent de deblokkering van de Catalaanse zaak en haar in ballingschap verblijvende leiders via grondwettelijke weg in de kiem te smoren.

Rajoy en co waren er van overtuigd dat eens de rechtbanken in actie traden de logica van het legale systeem de rest zou doen. Maar die strategie lijkt nu op twee fronten vast te lopen: in Spanje zelf en in het buitenland.

Spaans ministerie van Financiën en het Hooggerechtshof clashen

In Spanje is er onenigheid tussen Pablo Llarena, de voorzitter van het Hooggerechtshof, en Cristóbal Montoro, de minister van Financiën. Deze laatste heeft op vraag van de eerste bevestigd dat er geen bewijs is dat de Catalanen overheidsgeld hebben gebruikt om het ongrondwettelijke referendum van 1 oktober te organiseren. Dat is niet onbelangrijk omdat rechtbanken in dit soort zaken altijd rekening houden met wat het ministerie van Financiën zegt en datzelfde ministerie de controle over het Catalaanse budget had, een uitloper van de stabilisatiewet, die werd gestemd in de nasleep van de financiële crisis.

Het ministerie heeft haar verklaring vervolgens iets afgezwakt door te stellen dat die controle niet perfect was verlopen, maar feit blijft dat er geen harde bewijzen zijn van misbruik van overheidsgeld.

Aanhoudingsbevelen à la carte

De beslissing van de Brusselse raadkamer om geen gevolg te geven aan het uitleveringsbevel is een nieuwe tegenslag voor de regering Rajoy. Het Spaanse Hooggerechtshof verwijt Brussel nu het aanhoudingsbevel fout te hebben geïnterpreteerd. Madrid verwijt ons land ook een gebrek aan samenwerking op gerechtelijk vlak , maar moet daarvoor de oorzaak eerder bij zichzelf zoeken. Het heeft zulke aanhoudingsbevelen strategisch gebruikt, door ze uit te vaardigen wanneer ze kans leken te maken om ze opnieuw in te trekken wanneer ze kansloos bleken.

Wachten op Duitsland en Puigdemont

Wachten is het nu op de beslissing van de Duitse rechtbank over de uitlevering van Carles Puigdemont, die in maart in Duitsland werd aangehouden nadat hij vanuit Denemarken terug naar België wilde reizen.

Een Duitse rechter had eerder al aangegeven dat de afgezette leider enkel kan worden overgeleverd aan Spanje als dat land hem slechts aanklaagt wegens corruptie. een aanklacht voor rebellie werd door de Duitse rechter terzijde geschoven.

De beslissing van de Brusselse raadkamer deze week speelt alvast in het voordeel van de Catalaan.