Cover image

© iStock

Economie

Wegennet wordt in toekomst door robot in handomdraai hersteld

In Groot-Brittannië zal het wegennet in de toekomst worden gerepareerd door robots, die immers in een minuut een gat zullen kunnen vullen. Dat heeft Mark Miodownik, professor materiaalwetenschappen aan het University College London, gezegd. Een vloot autonome wegvoertuigen of drones zal volgens hem door de steden reizen om scheuren in wegen en trottoirs op te sporen en te herstellen vooraleer verdere schade zou kunnen worden aangericht.

Volgens experts zouden die autonome voertuigen of drones tijdens de nacht kunnen werken, waardoor ze weinig verkeershinder zouden veroorzaken.

Achterstand

“Het Britse wegennet kent een zware aftakeling omdat herstelwerkzaamheden een grote achterstand hebben opgelopen en de autoriteiten niet de middelen hebben om preventieve maatregelen te nemen,” zegt professor Miodownik. “Met behulp van een rondvliegende drone zou het echter mogelijk worden om kleine scheuren tijdig op te merken en snel herstellingen te laten uitvoeren."

"Het is perfect haalbaar om het autoverkeer tijdens de nacht voor één minuut op te houden en de drone zijn werk te laten doen. Voor snelwegen is dat minder evident, maar in de steden zal de inzet van deze nachtelijke autonome voertuigen nagenoeg geen enkele invloed hebben op het verkeer.”

Onder meer in Leeds wordt volgens Mark Miodownik gewerkt aan de ontwikkeling van het idee van de zelfherstellende stad.

Bruggenbouw

De materiaalwetenschapper merkt daarbij op de technologie ook in de bouwsector zou kunnen worden gebruikt. “Er moeten weliswaar nog veel technische problemen worden opgelost, maar we bevinden ons nu in een fase waarin robots in de bouwsector nog geen grote rol spelen,” aldus Miodownik.

"Op toekomstige werven zullen ongetwijfeld robots worden ingezet om een gebouw of een brug op te trekken. Ook herstellingen zullen gemakkelijker door robots kunnen worden uitgevoerd, aangezien al bij het ontwerp met de inzet van de technologie rekening is gehouden.”

Professor Miodownik toont zich bijzonder optimistisch over de mogelijkheden die kunnen worden gecreëerd. Er is volgens hem geen enkele reden waarom de zelfherstellende stad geen realiteit zou kunnen worden.

“Aan de inzet van robots in een stadsomgeving zijn echter een brede waaier ethische en morele vragen verbonden,” benadrukt hij. “Tenzij het publiek en het beleid niet van bij de basis van de ontwikkeling worden betrokken, dreigt de technologie te evolueren tot op een hoogte dat zij zich uitgesloten zullen voelen of uitzicht zullen krijgen op een toekomst die eigenlijk niemand wenst.”

Lees meer