Cover image

© Getty Images

Economie

Rijke Aziaten worden sneller rijker dan eender wie

Het vermogen van de rijke bevolkingsgroep in de regio Asia-Pacific is het voorbije jaar met bijna 15 procent toegenomen tot 21,6 biljoen dollar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Capgemini. Daarbij wordt opgemerkt dat nergens ter wereld de rijkdom een snellere groei kent dan in Asia-Pacific.

De versnelling van de economische groei en de uitstekende prestaties van de aandelenmarkten deden de wereldwijde rijkdom het voorbije jaar tot een nieuwe recordhoogte van 70,2 biljoen dollar optekenen. Japan en China hebben vorig jaar de grootste bijdrage geleverd aan de groei van de Aziatische rijkdom. De snelste toename kon echter worden opgetekend in India.

Motor

"Opkomende markten in Azië, zoals China en India, zullen de motor van groei worden," benadrukt David Wilson, verantwoordelijke Aziatisch vermogensbeheer bij Capgemini.

Uit het rapport bleek verder dat de rijkdom van de vermogende particulieren, die ten minste 1 miljoen dollar aan belegbare activa hebben, tegen het midden van het volgende decennium de grens van 100 biljoen dollar zal overschrijden. Er wordt nu al een periode van zes jaar opeenvolgende groei opgetekend. Tegenover het jaar voordien werd dit keer een toename met 10,6 procent gemeld. De wereld creëerde vorig jaar met 1,6 miljoen nieuwe dollarmiljonairs..

De wereldwijde groei met 4,6 biljoen dollar vorig jaar kwam voor 68,8 procent uit Azië-Pacific of Noord-Amerika. Dat creëerde 1,2 miljoen dollarmiljonairs, waarmee een groei van 74,9 procent werd gerealiseerd. In totaal heeft de wereld nu 18,1 miljoen dollarmiljonairs. Ook Europa, dat vorig jaar een vermogensgroei met 7,3 procent liet optekenen, liet een sterke prestatie optekenen.

De vier grootste markten van de wereld - Verenigde Staten, Japan, Duitsland en China - telden vorig jaar 61,2 procent van de dollarmiljonairs. Ook 62 procent van de nieuwe vermogende particulieren komt uit een van die regio’s.

België

De activa van de dollarmiljonairs toonden volgend jaar wereldwijd een rendement van 27,4 procent. Onder de leeftijdsgrens van veertig jaar steeg die score tot 37,9 procent, tegenover 16,9 procent bij de oudere generatie. Dit kan volgens de onderzoekers wellicht worden verklaard door het feit dat de jongere bevolking zich in een vroeger stadium in het leven nog moet concentreren op de creatie van welvaart, terwijl bij de zestigplussers een sterke focus ligt op het vermogensbehoud.

In België werden vorig jaar 122.600 dollarmiljonairs geteld. Dat betekende een stijging met 7,3 procent tegenover het jaar voordien. Hun gezamenlijke vermogen nam met 8,2 procent toe tot 313,9 miljard dollar.

Opmerkelijk is wel dat nergens in de wereld bij de dollarmiljonairs een grotere ontevredenheid over de services van hun bankiers heerst dan in België. Dat is volgens Capgemini wellicht in belangrijke mate toe te schrijven aan de interesse van de rijke bevolking in digitale kanalen. Op dat gebied moet de Belgische financiële wereld volgens de consulent immers nog een belangrijke inhaalbeweging maken tegenover onder meer de buurlanden.

Lees meer