Cover image

© iStock

Economie

'Slimme woning' ook een zegen voor geweldplegers en stalkers

Geconnecteerde apparaten - zoals thermostaten, verlichting, camera’s of deursloten - werden op de markt gebracht om het leven van de consument gemakkelijker te maken, maar er moet worden vastgesteld dat de technologie ook gebruikt worden om andere personen te pesten of te intimideren. Dat blijkt uit meer dan dertig interviews die de Amerikaanse krant New York Times heeft gehad met slachtoffers van partnergeweld, hun advocaten en hulpverleners.

De daders kunnen met applicaties op hun smartphones vanop afstand immers allerlei objecten in de woning controleren en het doelwit van hun acties onder psychische druk te zetten.

Gebrekkige kennis

“De impact van het misbruik wordt volgens waarnemers vaak nog verergerd omdat de slachtoffers vaak niet weten op welke manier deze intelligente technologieën werken, hoeveel macht hun belager over de apparatuur heeft, op welke manier de praktijken moeten worden aangepakt en het misbruik kan worden gestopt,” aldus Nellie Bowles, technologie-redacteur bij de New York Times.

“De fabrikanten wijzen er echter op dat het niet evident is om een wijziging van de instellingen van de apparaten te vergemakkelijken. Op die manier kunnen immers ook criminele hackers zich op een eenvoudiger manier toegang tot de technologie verschaffen.”

Controle kwijt

Volgens hulpverleners kon vooral het voorbije jaar een toename van het fenomeen worden opgemerkt. “Slachtoffers klaagden dat ze plots de controle over deuren, luidsprekers, thermostaten, verlichting en camera’s verloren,” zegt Bowles. “Soms blijken de thermostaten de kamertemperatuur bijzonder hoog op te jagen, terwijl luidsprekers keiharde muziek beginnen te produceren."

"Een bijkomend probleem is volgens Bowles dat de daders meestal ook niet veel geld moeten investeren om hun praktijken te kunnen opzetten. De noodzakelijke technologie kan immers relatief goedkoop worden aangeschaft en kan bovendien ook gemakkelijk worden geïnstalleerd.

Eén persoon heeft controle

“In de meeste gezinnen blijkt bovendien meestal één persoon - vaak de man - de verantwoordelijkheid over de geconnecteerde apparatuur op te nemen,” benadrukt Bowles. “Die persoon weet dan ook perfect op welke manier de technologie functioneert en bezit ook meestal alle paswoorden. Dat maakt het gemakkelijk om de technologie bij een relatieconflict als een wapen in te zetten."

"Hulpverleners zeggen dan ook dat het merendeel van de slachtoffers van deze praktijken uit vrouwen bestaat. Het is volgens advocaten bij een uitspraak over een contactverbod ook niet altijd evident om ook intelligente technologieën in de voorwaarden op te nemen.”

Ongeloof

Bovendien wordt de praktijk in vele gevallen wettelijk niet als een inbreuk bestempeld, waardoor klachten mogelijk onontvankelijk zouden kunnen zijn. Wanneer het slachtoffer er toch in slaagt om het misbruik van de apparaten te blokkeren, dreigt het conflict volgens experts vaak nog te zullen escaleren.

“De dader van het misbruik kan opmerken dat de apparatuur onklaar is gemaakt en dat kan tot bijzonder gewelddadige reacties leiden,” zegt de New York Times. “Bovendien wordt erop gewezen dat het blokkeren van de apparatuur het slachtoffer zelfs nog verder zou kunnen isoleren. Niet zelden wordt op de klachten van de geviseerde partijen zelfs met ongeloof gereageerd.”

Lees meer