Cover image

© iStock

Economie

OESO: "Tech-reuzen verantwoordelijk voor globale stagnatie van de lonen"

De opkomst van technologiebedrijven met de status van supersterren heeft een negatieve impact op het loonpakket van de werknemers. Dat is de conclusie van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). De studie benadrukt dat de loonstijging in veel lidstaten er niet in lukt om gelijke tred te houden met de toename van de productiviteit.

Wanneer de impact van de inflatie is verrekend, werd volgens het onderzoek in de lidstaten van de Oeso het voorbije jaar een gemiddelde loonstijging van 1,2 procent opgetekend. Voor de uitbraak van de wereldwijde financiële crisis tien jaar geleden, was er nog sprake van een groei met 2,2 procent.

Winsten

"De tendens van een groeiende productiviteit met een toename van de werkgelegenheid zonder een verhoging van de lonen wijst op structurele economische veranderingen die door de wereldwijde crisis verder zijn verdiept,” zegt Angel Gurria, secretaris-generaal van de Oeso.

“Het fenomeen onderstreept ook dat regeringen dringend moeten ingrijpen om hun werknemers - vooral de laaggeschoolde groepen - te helpen.”

Uit het onderzoek bleek dat in landen met de laagste loonstijging tegelijkertijd ook grotere winsten worden gemaakt door bedrijven met een superstatus die relatief intens gebruik maken van technologie, maar minder medewerkers inschakelen.

De onderzoekers maken gewag van een creatieve vernietiging, die veroorzaakt wordt door technologiegroepen en die vooral kan worden opgemerkt in landen en industrieën met laaggeschoolde en bijzonder repetitieve banen.

Waakzaamheid

De studie waarschuwt dat de technologische vooruitgang een scenario dreigt te creëren waarin de winnende partij en nagenoeg alle winsten kunnen opeisen en waarbij de lonen van de werknemers compleet kunnen worden losgekoppeld van de productiviteit.

Er wordt aan toegevoegd dat deze grote technologiebedrijven van deze evoluties zullen kunnen blijven profiteren, wat de overheden onder meer een grotere waakzaamheid zouden moeten tonen tegen trends die de concurrentie verder kunnen beperken.

Tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar waren Canada en Frankrijk de enige twee lidstaten van de organisatie die een bovengemiddelde loontoename konden laten optekenen. Aan het andere uiteinde van het spectrum bevinden zich Spanje, Italië en Australië, waar overal van een daling gewag moet worden gemaakt.

De organisatie wijst erop dat werknemers onder meer moeten worden ondersteund door een sterkere vertegenwoordiging van de vakbonden toe te staan, terwijl tevens grotere inspanningen moeten worden gedaan om investeringen in vaardigheden en onderwijs te ondersteunen.

Lees meer