Cover image

© iStock/Steve Cole

Economie

Senioren hebben wel degelijk een jonge smaak voor reizen en dating

Met hun hogere levensverwachting, gekoppeld aan een grotere financiële slagkracht en meer vrije tijd, bieden oudere consumenten aan de economie grote opportuniteiten. Toch heeft de markt zich op die trends nog altijd niet optimaal ingesteld, hoewel al lang duidelijk was dat de generatie van de babyboomers massaal met pensioen gaat, in een betere gezondheid verkeert dan zijn voorgangers en ook over grotere financiële reserves beschikt.

Een groot gedeelte van de budgetten gaat naar entertainment, waarbij vooral een interesse in reizen blijkt. Maar ook dating blijkt zich voor deze leeftijdsgroep tot een belangrijke markt te ontwikkelen.

Inkomen

“In de Verenigde Staten zullen de vijftigplussers binnenkort meer dan 70 procent van het totale beschikbare inkomen van de bevolking in handen hebben,” benadrukken de experts. “Volgens een aantal berekeningen zullen de wereldwijde bestedingen van zestigplussers tegen het einde van dit decennium zelfs oplopen tot een bedrag van 15 biljoen dollar per jaar."

"Dat betekent een verdubbeling tegenover tien jaar voordien. Een groot deel van die budgetten zal in vrije tijd worden geïnvesteerd. De meeste senioren voelen zich nog jong en zijn niet van plan om zich rustig uit de wereld terug te trekken.”

“Voor zestigplussers zijn de avonturenreizen een bloeiende economie geworden,” wordt er opgemerkt. “In de Verenigde Staten is meer dan 40 procent van de avontuurlijke reizigers ouder dan vijftig jaar oud. In Groot-Brittannië vormen oudere reizigers de grootste partij op de markt, waarbij de snelste groei bovendien in de categorie tussen vijfenzestig en vierenzeventig jaar wordt opgetekend."

"Er worden ook geen comfortabele cruises of bustochten gevraagd, want er wordt vooral op actie - gaande van expedities naar het noordpoolgebied tot culturele reizen naar Azië - aangestuurd. Gespecialiseerde reisorganisaties spelen daar in hun promoties ook graag op in.”

Vrouwen

Een andere opkomende senioren-markt is dating. “In sommige landen - waaronder de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië - beslissen veel senioren om van hun partner te scheiden,” wordt er opgemerkt. “Het blijkt na het pensioen vaak moeilijk om veel tijd met die partner door te brengen."

"In de Verenigde Staten scheiden zestigplussers twee keer zo snel dan in de jaren negentig van de voorbije eeuw. In Groot-Brittannië is er zelfs sprake van een verdrievoudiging. Meer dan een kwart van de leden van de datingsite Match.com is tussen drieënvijftig en tweeënzeventig jaar oud. Deze gebruikersgroep laat ook een snellere groei optekenen dan de andere leeftijdscategorieën.”

Ouderen lijken ook een grotere bezorgdheid te tonen over de risico’s van het online daten, wat de creatie van diverse gespecialiseerde platformen verklaart. Tevens zouden senioren voor online dating ook sneller tot betalen bereid zijn, op voorwaarde dat het aanbod een toegevoegde waarde biedt.

Daarnaast kon worden vastgesteld dat vrouwen aan de zoektocht naar een partner meer spenderen dan mannen. “In de hogere leeftijdsgroepen zijn vrouwen, dankzij hun hogere levensverwachting, in de meerderheid," wordt er aangevoerd. "Bij de oudere vrijgezellen vindt men ook meer vrouwen dan mannen.”

Huisvesting

Ook huisvesting is volgens specialisten een interessante markt voor het oudere publiek. “Men heeft bij het pensioen nog een langer leven voor ogen,” wordt er benadrukt. “Die tijd wil men niet in een eenzame flat doorbrengen. Er wordt dan ook naar een gezellige woonomgeving uitgekeken.”

Er wordt nog opgemerkt dat tegen het einde van het volgende decennium het grootste deel van de consumptiegroei in de wereldsteden door zestigplussers zal worden gedragen. Deze groep biedt aan het bedrijfsleven heel wat mogelijkheden, maar om daarop optimaal te kunnen inpikken zullen vele sectoren zich opnieuw moeten uitvinden.

“Bedrijven die zich op deze markt willen begeven, moeten bovendien beseffen met een kieskeurige doelgroep te zullen worden geconfronteerd,” zeggen de specialisten. “Deze groep zal slecht reageren op promoties die duidelijk maken vooral op een ouder publiek te zijn gericht. Senioren zijn ook bijzonder intolerant tegen websites of gadgets die niet optimaal blijken te functioneren.”