Cover image

© Pixabay/Yerson Retamal

Economie

Is de deeleconomie overroepen?

De boude voorspellingen over de deeleconomie lijken niet in werkelijkheid te zullen worden omgezet. Dat zeggen Dan Kopf en Alison Griswold, economisch redacteuren van de nieuwssite Quartz, naar aanleiding van cijfers over van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Er moeten bij het rapport volgens waarnemers echter wel een aantal opmerkingen worden gemaakt.

“De deeleconomie wordt al verscheidene jaren afgeschilderd als de arbeidsmarkt van de toekomst,” benadrukken Dan Kopf en Alison Grisworld. “Voorspeld werd dat de traditionele dagtaak tussen negen en vijf uur definitief zou verdwijnen en uiteindelijk grotendeels zou worden vervangen door een systeem waarbij arbeidskrachten met hun smartphone voor specifieke taken zouden worden opgeroepen."

"Wanneer men echter naar de cijfers over de tewerkstelling in de Verenigde Staten kijkt, moet worden vastgesteld dat van dit model op de reële arbeidsmarkt slechts bijzonder weinig is terug te vinden.”

Daling

“Er moet immers worden vastgesteld dat de tewerkstelling in alternatieve arbeidscontracten eerder een dalende dan een stijgende tendens laat optekenen,” zeggen Kopf en Grisworld. “De deeleconomie vertegenwoordigde vorig jaar nog 10,1 procent van de totale Amerikaanse tewerkstelling. In het midden van het voorbije decennium, de vorige keer dat deze activiteit door het Bureau of Labor Statistics werd gemeten, werd nog een cijfer van 10,9 procent geregistreerd."

"Deze conclusies gaan in tegen onderzoek van de economen Lawrence Katz en Alan Krueger die het aandeel van de alternatieve arbeidscontracten anderhalf jaar geleden op 15,8 procent raamden. Bovendien hadden Katz en Krueger opgemerkt dat nagenoeg alle arbeidsplaatsen die sinds het midden van het voorbije decennium waren gecreëerd, tot de deeleconomie behoorden."

“De statistieken van het Bureau of Labor Statistics hebben dan ook vele economen en andere waarnemers verbijsterd," aldus Quartz. "Algemeen was immers verwacht dat de cijfers een bevestiging zouden bieden van de groei van de deeleconomie, zoals al door diverse bronnen eerder was aangekondigd."

"Onder meer analist Mary Meeker had daarbij verkondigd dat de Amerikaanse deeleconomie eind dit jaar 7 miljoen werknemers zou tellen. Dat zou een groei met 26 procent hebben betekend tegenover vorig jaar. Ook andere studies raamden dat inmiddels meer dan 30 procent van de Amerikaanse werknemers als een freelancer actief zou zijn. Bij millennials zou dat aandeel volgens de studies zelfs tot bijna 50 procent oplopen.”

Groot en klein

John Horton, professor economie aan de New York University verwijst daarbij echter naar het alternatieve taxibedrijf Uber, één van de iconen van de deeleconomie. Uber werkt in de Verenigde Staten met ongeveer 900.000 chauffeurs. “Uber is daarmee een groot bedrijf,” aldus Horton. “Tegelijkertijd is Uber ook klein, want de impact van de onderneming op de totale Amerikaanse arbeidsmarkt blijft onbelangrijk.”

Een aantal partijen maken wel kanttekeningen. Daarbij wordt erop gewezen dat de cijfers van het Bureau of Labor Statistics geen rekening houden met werknemers die weliswaar een vast contract hebben, maar hun inkomsten met freelance-werk verder aanvullen.

Ongeveer 57,3 miljoen Amerikanen zouden een of andere vorm van freelance-arbeid uitvoeren.

In de statistieken wordt evenmin gewag gemaakt van een aantal nieuwe inkomstenbronnen die door de deeleconomie kunnen worden aangeboord, zoals de verhuur van overnachtingsmogelijkheden op platformen zoals Airbnb.

Tevens wordt gewezen naar de economische hoogconjunctuur, die met een bijzonder hoog tewerkstellingspercentage gepaard gaat, waardoor minder werknemers voor freelance-opdrachten moeten kiezen.

Lees meer