Cover image

© iStock/Robedero

Economie

Wereldwijde consument kijkt meer dan één uur per dag online video

Dit jaar zal de wereldwijde consument gemiddeld 67 minuten per dag besteden aan online video, tegenover een gemiddelde van 56 minuten vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Zenith. Er wordt aan toegevoegd dat die tijdsbesteding tegen het einde van dit decennium tot een gemiddelde van 84 minuten per dag zal zijn opgelopen.

Het grootste tijdsverbruik aan online video zal daarbij kunnen worden opgetekend in China, waarvoor een gemiddelde van 105 minuten in het vooruitzicht wordt gesteld, gevolgd door Rusland (102 minuten) en Groot-Brittannië (101 minuten). Dat fenomeen zal volgens de onderzoekers ook gevolgen hebben voor de wereldwijde reclamebestedingen.

Marktaandeel

“Online video slorpt bijna de volledige groei van het totale internetgebruik op,” zeggen de onderzoekers. “De sector zal ook een snellere groei laten optekenen dan de volledige mediaconsumptie. Er moet dan ook worden gesteld dat online video tijd wegneemt van de traditionele media."

"Deze evoluties zullen dan ook een verschuiving veroorzaken in de plannen voor de reclamecampagnes in de diverse media. Het voorbije jaar kende de tijdsbesteding aan online video een toename met elf minuten tegenover het jaar voordien. Tot het einde van dit decennium zal een verdere gemiddelde stijging met negen minuten worden gemeld.”

“Een groot deel van de groei wordt gerealiseerd door commerciële platformen,” aldus nog het rapport. “Daardoor zal ook de omvang van het wereldwijde commerciële publiek een snelle stijging laten optekenen. Online video is het snelst groeiende reclameformat van de wereld. Er worden dan ook nieuwe strategische en creatieve opportuniteiten geboden.”

Reclame

Geraamd wordt dat de reclamebestedingen in online video het voorbije jaar met 20 procent zijn toegenomen tot een totaalbedrag van 27 miljard dollar. Vier jaar geleden kende die groei een piek van 36 procent. Sindsdien moest een constante daling worden gemeld, hoewel het groeitempo bijzonder hoog blijft.

De volgende periode wordt een verdere groei met 9 procent per jaar verwacht. Daardoor zou tegen het einde van dit decennium een omzet van 43 miljard dollar worden bereikt.

Smartphone

Zenith voert verder aan dat online video drie jaar geleden 10 procent van de totale reclamemarkt in de televisiesector vertegenwoordigde. Dat aandeel was vorig jaar al opgelopen tot 14 procent en tegen het einde van dit decennium wordt een niveau van 23 procent in het vooruitzicht gesteld.

Jonathan Barnard, analist bij Zenith, benadrukt dat de groei van de markt vooral wordt gedragen door de jongste generaties smartphones, die ook aan forenzen de mogelijkheid bieden om online video met hoge beeldkwaliteit te consumeren.

Lees meer