Cover image

© LAJ

Economie

Europees luchtruim ziet vertragingen oplopen

Europese regeringen moeten dringend de knelpunten in het luchtruim van de regio aanpakken. Vooral door deze problemen hebben de vertragingen in het luchtvaartverkeer tijdens de eerste helft van dit jaar meer dan een verdubbeling gekend tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft Alexandre de Juniac, chief executive van de International Air Transport Association (Iata), gezegd.

De sectororganisatie zegt dan ook aan de Europese Commissie, de lidstaten van de Europese Unie en de aanbieders van luchtvaartdiensten te vragen dringend actie te ondernemen om het probleem aan te pakken

Eurocontrol

De Juniac verwijst daarbij naar gegevens van Eurocontrol, het agentschap dat is belast met het toezicht op het Europese luchtruim. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zouden in het Europese luchtvaartverkeer immers gemiddeld ongeveer 47.000 minuten per dag vertragingen zijn opgetekend. Dat betekent een toename met 133 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

“Te veel klanten zullen teleurgesteld zijn vanwege het oponthoud in het luchtverkeer,” aldus de Juniac. “Er zou vooruitgang moeten worden geboekt, maar er moet worden vastgesteld dat het probleem van de vertragingen nog is verdubbeld tegenover vorig jaar.”

“Er bestaan geen snelle lapmiddelen om de knelpunten aan te pakken, maar de oplossingen zijn bekend,” benadrukt de Juniac. “Met de nodige investeringen en een gepaste planning door de overheden en de aanbieders van luchtvaartdiensten moet het mogelijk zijn om volgend jaar betere resultaten te boeken.”

De Iata toont zich vooral kritisch over de aanbieders van de luchtvaartdiensten, zoals de luchtverkeersleiding, die volgens de Juniac niet de benodigde investeringen in de optimalisering van hun activiteiten hebben gedaan, maar in plaats daarvan vooral hun winsten hebben proberen te vergroten.

Rimpeleffect

“De luchtverkeersdiensten rekenen een vergoeding aan voor de services die ze verlenen aan vliegtuigen die over het grondgebied van hun passeren,” verduidelijkt de Juniac. “Aangezien het aantal vluchten in het Europese luchtruim gevoelig is toegenomen, hebben ook de verkeersleiders grotere inkomsten kunnen boeken."

"Ondanks die bijkomende middelen wordt nagelaten om in het personeelsbestand voldoende te investeren. Een gedeelte van de vertragingen zijn veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden en verstoringen zoals stakingen, maar een groot deel van het probleem moet worden toegeschreven aan een gebrekkige personeelsbezetting en capaciteitstekorten.”

“Gemiddeld zorgden problemen met de luchtverkeersleiding tijdens de maand juli voor vertragingen met twintig minuten,” beklemtoont de Juniac. “In het meest extreme geval liep het oponthoud echter op tot 337 minuten. De regeringen en aanbieders van luchtverkeersdiensten moeten dan ook dringend investeren in de modernisering van hun infrastructuur en de hervorming van hun verouderde werkmethodes."

"De gevolgen van de problemen met de luchtverkeersleiding hebben een rimpeleffect in de rest van de economie. In een tijd waarin waarin het concurrentievermogen van Europa dringend moet worden verbeterd, zijn grotere vertragingen volstrekt onaanvaardbaar. De verandering moet nu beginnen.”

Lees meer