Cover image

© Pixabay/Toan Duong

Economie

In opkomende economieën maakt een bril hebben een wereld van verschil

Een bril kan de productiviteit van oudere werknemers gevoelig doen toenemen. In ontwikkelingslanden dreigt dat voor de betrokkene een bijzonder groot verschil maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen’s University in Noord-Ierland, de organisatie Clarity en de sociale onderneming VisionSpring, gebaseerd op een studie bij een groep theeplukkers in India.

Een groep werknemers die een bril had gekregen, bleek zijn productie met 21,7 procent te kunnen opvoeren. Bij vijftigplussers kon zelfs een verbetering met 31,6 procent worden gemeld. Geen enkele andere medische interventie kan volgens de onderzoekers een dergelijke productieverbetering voorleggen.

Grote economische meerwaarde

“Indien de verbetering in India tot alle gewassen zou worden doorgetrokken, zou de waarde van de nationale economie door gewonnen productiviteit met 19 miljard dollar toenemen,” zegt onderzoeksspecialist Nathan Congdon, oogspecialist aan de Queen's University.

"De wereld telt 2,5 miljard mensen met oogproblemen die geen gebruik van een bril kunnen maken. Het onderzoek toont dan ook aan dat de bedeling van brillen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.”

Congdon hoopt dat de resultaten bedrijven onder druk zullen zetten om ervoor te zorgen dat hun werknemers toegang krijgen tot een bril, die slechts 1,5 dollar hoeft te kosten.

Het experiment, waarbij 750 werkers op theeplantages in Assam betrokken waren, toonde dat een bril de dagelijkse productiviteit van een plukker met meer dan vijf kilogram deed stegen. “Dat vertaalde zich rechtstreeks in een hoger inkomen voor de theeplukkers en hun gezinnen,” benadrukt professor Congdon.

“Het bleek cruciaal om aan te tonen dat prestaties, ook al lijken ze weinig visueel van karakter, door een bril gevoelig kunnen worden verbeterd. Aan het einde van het experiment bleek bijna 90 procent van de werknemers de bril nog steeds te dragen. Bovendien bleken ze bereid om zelf later een vervang-exemplaar te betalen. Mensen wisten dat ze baat hadden bij een betere visie.”

Ingrijpende gevolgen

"Zevenhonderd jaar nadat de bril werd uitgevonden, hebben we nu sluitend bewijs voor het verband tussen helder zicht en productiviteit,” betoogt ook James Chen, oprichter van Clearly. “Een slecht zicht is een schande die door de wereld is vergeten en een derde van de wereldbevolking treft."

"Een efficiënte aanpak van het probleem zal ervoor zorgen dat de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van gezondheid, kwaliteitsonderwijs, waardig werk, gendergelijkheid en de uitbanning van armoede sneller zullen worden gehaald.”

VisionSpring, dat een betaalbare bril over de hele wereld wil distribueren, wijst erop dat de resultaten van de studie ingrijpende gevolgen kunnen hebben.

“Er is nu bewezen dat een eenvoudige leesbril de productiviteit van werknemers transformeert,” aldus Ella Gudwin, voorzitter van VisionSpring. “Dat is niet alleen het geval in kantoren, maar ook in sectoren zoals de landbouw de landbouw."

"De bril vertegenwoordigt een kosteneffectieve en eenvoudige manier om zowel het gezinsinkomen als de bedrijfsresultaten in gemeenschappen met een laag inkomen te verhogen. Hoewel de studie zich richtte op theeplantages, kunnen de resultaten worden toegepast op een breed scala van arbeidsintensieve werkplekken. "

Waarnemers wijzen er nog op dat mensen met een inferieur gezichtsvermogen in ontwikkelingslanden vaak hun baan zullen verliezen. “Op deze manier verdwijnt ook hun levensonderhoud en de financiële steun voor hun families,” wordt er aangevoerd.

Lees meer