Cover image

© Getty Images

Economie

Rijke mensen delen één cruciaal kenmerk

Het vermogen om onmiddellijke beloningen uit te stellen behoort tot de belangrijkste eigenschappen voor de opbouw van rijkdom. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Temple University in Philadelphia, die bij de analyse van de verschillende factoren die welvaart zouden kunnen bepalen als eerste van artificiële intelligentie gebruik hebben gemaakt.

De resultaten van het onderzoek suggereren dat initiatieven die de capaciteit tot het uitstellen van de zogenaamde instant gratificatie zouden kunnen stimuleren, uiteindelijk tot een hoger inkomen zouden kunnen leiden.

Rangschikking

“De studie toonde dat opleiding en beroep tot de belangrijkste parameters voor rijkdom behoren,” zegt onderzoeksleider William Hampton, professor management en informatica-systemen. “Dergelijke resultaten werden ook al door eerdere rapporten naar voor gebracht."

"Meer verrassend was echter dat ook het vermogen tot het uitstellen van onmiddellijke gratificatie tot de belangrijkste voorwaarden voor een hoger inkomen moeten worden gerekend. De vaardigheid om beloningen te kunnen uitstellen liet daarbij betere scores optekenen dan leeftijd, ras, etniciteit of lichaamsgrootte.”

“Met de traditionele methodes blijkt het onmogelijk om de verschillende parameters achter welvaart tegen elkaar af te wegen,” betoogt professor Hampton. “Deze analyses kunnen onmogelijk een verschil in belangrijkheid aangeven. We wisten al dat ook instant gratificatie een parameter voor rijkdom kon zijn, maar de omvang van die impact - in vergelijking met andere parameters - werd nooit duidelijk."

"Ons onderzoek bracht beroep en opleiding als de beste voorspellers van rijkdom naar voor, gevolgd door locatie en gender, waarbij mannen een hoger inkomen genoten dan vrouwen. Daarna volgde echter het uitstellen van instant gratificatie, voor een hele reeks andere factoren.”

Verklaring

Een sluitende verklaring voor de relatie tussen instant gratificatie en inkomen wordt in het onderzoek niet naar voor gebracht, maar er kunnen volgens Hampton wel een aantal suggesties worden gedaan.

“Personen die niet in verder afgelegen beloningen geloven, zouden mogelijk van investeringen in de toekomst kunnen afzien,” aldus de onderzoeker. “Daardoor worden mogelijk opleidingen vroegtijdig afgebroken, waardoor potentieel succesvolle carrières zouden kunnen worden afgesloten."

"Een neiging tot instant gratification wordt ook aan het gebruik van verslavende middelen - zoals sigaretten, alcohol en opiaten - gelinkt. Personen die van instant gratification geen afstand kunnen nemen, blijken ook minder cognitieve controle te hebben, waardoor het creatieve en productieve denken kan worden geblokkeerd."

De onderzoekers erkennen niet met zekerheid te kunnen bepalen of het uitstellen van instant gratificatie een aangeboren eigenschap is dan wel moet worden beschouwd als een vaardigheid die kan worden aangeleerd.

"Indien echter een training mogelijk is, zou het aangewezen kunnen zijn om zowel volwassenen als kinderen in deze vaardigheden te vormen," zegt professor Hampton nog.

Lees meer