Cover image

© iStock

Economie

Artsen gaven 7 comapatiënten geen kans. A.I. wel en had het 7 keer bij het rechte eind

Artificiële intelligentie kan ook bij de behandeling van comapatiënten een grote meerwaarde blijken. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de Chinese Academy of Sciences en het PLA General Hospital in Peking, die het systeem een analyse lieten maken van de kansen op een herstel bij een groep patiënten die om verschillende redenen in een coma terecht waren gekomen.

Minstens zeven patiënten uit de Chinese hoofdstad die door de artsen waren opgegeven, zouden volgens de artificiële intelligentie binnen een periode van een jaar opnieuw ontwaken. Die voorspelling kwam ook perfect uit.

Parameters

De Chinese artsen hanteren bij de inschatting van een mogelijk herstel voor comapatiënten drieëntwintig parameters. Onder meer bij een negentienjarige die na een ongeval in een zogenaamde vegetatieve staat verkeerde, konden de artsen slechts op zeven punten signalen van een mogelijk herstel aanwijzen.

“Met een dergelijke score had de familie het recht te vragen om de machines die de patiënt in leven hielden, uit te schakelen,” merkt de krant South China Morning Post op. “Bij een analyse van de hersenscans bleek de artificiële intelligentie echter meer dan twintig positieve signalen te noteren, zodat beslist werd de machines verder te laten werken.”

“Het slachtoffer ontwaakte - zoals de computer had voorspeld - binnen een periode van twaalf maanden na de hersenscan,” betoogt de krant. “Datzelfde gebeurde met nog zes andere patiënten die door de artsen waren opgegeven."

Er moet wel aan worden toegevoegd dat ook de computer fouten kan maken. Bij de diagnose van een zesendertigjarige man die het slachtoffer van een beroerte was geworden, hadden zowel de artsen als de artificiële intelligentie bijzonder weinig kansen op herstel aangegeven. Toch bleek de patiënt in minder dan een jaar volledig te herstellen.

Behandeling

De Chinese Academy of Sciences en het PLA General Hospital werkten bijna acht jaar aan de ontwikkeling van het programma. Volgens de wetenschappers kan de computer prognoses met een waarschijnlijkheid van 90 procent stellen.

“China telt ongeveer een half miljoen patiënten die na een ziekte of een ongeval in een coma zijn geraakt,” zeggen de onderzoekers. “Elk jaar moeten er tussen zeventigduizend en honderdduizend nieuwe patiënten worden geregistreerd. Dat brengt een grote mentale belasting en een grote economisch druk op de getroffen families en de maatschappij.”

“Een goede inschatting van de kansen op herstel kan een belangrijke impact hebben op de gekozen behandelingen,” zegt onderzoeksleider Song Ming. “De artificiële intelligentie kan zelfs hulp bieden bij een beslissing om al dan niet de ondersteunende medische apparatuur uit te schakelen."

"De machine kan signalen opvangen die voor het menselijk oog compleet onzichtbaar blijven. De neurale activiteit in de hersenen is veel te complex en gesofisticeerd om door het menselijk oog te kunnen worden gevolgd. De computer, die uitgerust is met machine-learning, kan die details echter wel opmerken en vergelijken met patronen uit eerdere onderzoeken.”

“Sommige patiënten blijken zelfs aan actieve geest te hebben, maar is de communicatie met de buitenwereld tijdelijk geblokkeerd,” benadrukt Song Ming nog. “Die situatie zal door de conventionele evaluatie-methodes meestal verkeerd worden geïnterpreteerd. De evaluaties gebeuren immers meestal op basis van waargenomen reacties op bepaalde stimulansen."

Beslissing

"De artificiële intelligentie zal nooit artsen kunnen vervangen, maar kan de behandelende geneesheer en de familie van de patiënten wel helpen betere beslissingen te nemen," zeggen de ontwikkelaars.

Inmiddels zouden in het PLA General Hospital al meer dan driehonderd patiënten uit heel China door artificiële intelligentie zijn geëvalueerd. De artsen zeggen wel dat de familie de evaluatie van de artificiële intelligentie slechts voor 20 procent tot 50 procent zou mogen meerekenen in de beslissing over een eventuele verderzetting of stopzetting van de behandeling.

“Er moet immers nog met een aantal andere factoren - zoals de verdere zorgbehoefte, de medische kosten of de verzekering - rekening worden gehouden," zeggen de onderzoekers. "Bovendien zijn de patiënten heel kwetsbaar. Zelfs onschuldige infecties kunnen tot een plotselinge dood leiden. Daarover kan de artificiële intelligentie geen enkele voorspelling doen.”

De ontwikkelaars willen in een volgende fase gegevens van patiënten uit heel China aan het algoritme toevoegen.

Er wordt nog opgemerkt dat Chinese families de neiging hebben om het leven van een geliefde zo lang mogelijk, voor zover hun financiële mogelijkheden dragen, te verlengen. “Steeds meer beseft men echter dat deze beslissing de patiënt ook veel pijn en last zou kunnen bezorgen,” aldus de onderzoekers.

“Een rationele beslissing om het leven van een comapatiënt te beëindigen kan een belangrijke besparing opleveren van middelen die zouden kunnen worden besteed aan andere personen met een grotere kans op genezing. De overheid heeft echter geen enkel plan om die beslissing van de families weg te nemen.”

Lees meer