Cover image

© Getty Images/Quinn Rooney

Economie

2.000 euro boete voor Montenegrijnen die niet recht staan voor hun volkslied

Montenegro verplicht zijn inwoners recht te staan wanneer het nationale volkslied wordt gespeeld. Dat staat in een nieuwe wet op de staatssymbolen die door het Montenegrijnse parlement is goedgekeurd. Burgers die de nieuwe richtlijnen niet opvolgen, kunnen met een boete tussen 300 euro en 2.000 euro worden bestraft. De nieuwe wetgeving heeft op sociale media al voor scherpe commentaren gezorgd.

Tegenstanders noemen de verplichting een inbreuk tegen de persoonlijke keuzevrijheid. Anderen spreken echter over een gebrek aan respect wanneer geweigerd wordt om bij het volkslied rechtop te staan.

Buitenlanders

Een woordvoerder van de regering van de Montenegrijnse premier Duško Marković benadrukte dat de wetgeving betrekking heeft op elke persoon die aanwezig is op een locatie waar het volkslied Oj Svijetla Majska Zoro wordt gespeeld. Dat geldt volgens hem ook voor buitenlanders.

“Wel zijn uitzonderingen voorzien voor mensen met een handicap,” aldus de woordvoerder. Deze categorie zal volgens hem de mogelijkheid krijgen om op een andere manier zijn respect voor het nationale volkslied te tonen. Concrete voorbeelden over die alternatieven werden door de woordvoerder echter niet gegeven.

Montenegro heeft het niet gemakkelijk om bij alle burgers het nodige respect voor de staatssymbolen af te dwingen. Onder meer moest worden vastgesteld dat vele Montenegrijnse Serven weigeren om het nationale volkslied, dat veertien jaar geleden werd geïntroduceerd, te erkennen.

Een van de componisten van het volkslied was Sekula Drljevic, de oprichter van de Montenegrijnse onafhankelijkheidsbeweging, die tijdens de tweede wereldoorlog met de Italiaanse bezetters heeft gecollaboreerd. De oppositiepartijen, die meestal Servische sympathieën vertolken, weigeren op te staan wanneer het volkslied in het parlement wordt gespeeld. De oppositie heeft ook al getracht een ander volkslied te laten kiezen.

Democratie

“De introductie van dergelijke maatregelen zijn ongepast voor de democratische maatschappij, die moet open staan voor de expressie van verschillende meningen en het debat,” aldus de rechtenorganisatie Human Rights Action. Er wordt aan toegevoegd dat geen enkel ander land in de regio een dergelijke wetgeving kent.

Aleksandar Bogdanovic, Montenegrijns minister van cultuur, wijst er echter op dat de bevolking door deze houding zijn respect voor de identiteit en het karakter van de staat toont. In Montenegro genieten werknemers een gemiddeld maandloon van bijna 520 euro.

De nieuwe wetgeving op de staatssymbolen bepaalt verder onder meer dat op de gebouwen van publieke instellingen constant de nationale vlag moet wapperen. Instellingen die de wetgeving niet navolgen, kunnen met een boete tussen 1.000 euro en 20.000 euro worden gesanctioneerd.

Verantwoordelijke personen kunnen eveneens met een boete van 300 euro tot 2.000 euro worden bestraft. Wanneer er sprake is van ondernemers kan de sanctie oplopen tot een bedrag van 6.000 euro.

Lees meer