Cover image

© Getty Images

Economie

De beurs is een Belgische uitvinding maar van waar komt de naam?

De term ‘beurs’ die wordt gebruikt om de aandelenmarkten en andere financiële marktplaatsen aan te duiden vindt zijn oorsprong bij een Belgische familie.

In de veertiende eeuw al verzamelden verkopers en kopers van verschillende landen zich in Brugge om er waren en valuta te kopen en te verkopen.

Een van de belangrijkste uitbaters van lokale herbergen in de regio was de familie Van der Buerse. Vijf generaties lang baatten ze ook de herberg 'Ter Buerse' uit, aldus Leen Bultinck, de museumgids van de Belgische Nationale Bank (BNB) op de website van de bank. Omwille van hun centrale rol inzake handel, was herbergier toen één van de meest gerespecteerde beroepen van de stad.

De herberg Ter Buerse 

In de loop van de veertiende eeuw is de plaats voor de herberg 'Ter Buerse' dan stilaan uitgegroeid tot het commerciële en financiële centrum van de stad, waar handelaars verzamelden om zaken te doen. Het waren vaak de herbergiers zelf die als tussenpersoon of makelaar optraden.

“Er bestaat geen twijfel over dat de naam en het wapenschild van de familie Van der Buerse doorslaggevend zijn geweest in het ontstaan bij de associatie tussen het Brugse beursplein en het begrip aandelenmarkt,” staat op de website van de BNB te lezen.

In 1495 maakt de Duitse geograaf en arts Hieronymus Münzer in een van zijn reishandboeken voor het eerst melding van deze beurs: ““Er is te Brugge een plein waar de kooplieden zich verenigen; men noemt het De Beurs. Daar komen Spanjaarden, Italianen, Engelsen, Duitsers, Oosterlingen, kortom alle natiën samen.”  

Van Brugge naar Antwerpen

In de volgende eeuw was de rol van Brugge als financieel centrum uitgespeeld en verplaatste de activiteit zich naar Antwerpen. Daar duikt al snel de term ‘de nieuwe beurs’ op om het plein aan te duiden waar handelaars zich verzamelen.

In de zestiende eeuw wordt de term dan in Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland geïntroduceerd, waar hij respectievelijk wordt omgevormd tot ‘bourse’, ‘borsa’, ‘bolsa’ en ‘Börse’. Maar dat de de stad Brugge een cruciale rol heeft gespeeld in het ontstaan van de beurs staat als een paal boven water. 

Lees meer