Economie

32 Afrikaanse leiders vragen de EU om – net als China – de handel in ivoor te verbieden

Op een conferentie in Botswana hebben tweeëndertig Afrikaanse leiders aan de Europese Unie gevraagd om de handel in ivoor te verbieden. De ingrepen zijn volgens de oproep noodzakelijk om de Afrikaanse olifant van de ondergang te kunnen redden. De internationale belangengroep Avaaz wijst erop dat de Europese Unie wereldwijd de grootste uitvoer van legaal ivoor is.

Maar ook die legale activiteiten vormen volgens Avaaz een grote voedingsbron voor de stroperij. Vooral in Azië, met China als speerpunt, kan volgens de belangengroep bovendien nog altijd een grote vraag naar ivoor worden vastgesteld.

Groot-Brittannië

“Er moet worden vastgesteld dat Europa zowel een bestemming als een transitmarkt voor illegaal ivoor is geworden,” benadrukte Bert Wander, campagneleider bij Avaaz. “Het is cruciaal dat deze handel wordt stilgelegd indien we de bescherming van de olifant enige kans op succes willen bieden.”

Hij voegde er echter aan toe dat functionarissen van de Europese Unie tegenover campagne-verantwoordelijken vaak benadrukken dat het nagenoeg onmogelijk is om de handel in ivoor te verbieden, aangezien dat beleid volgens hen door onvoldoende Afrikaanse leiders zou worden ondersteund.

Volgens Avaaz is Groot-Brittannië de grootste exporteur van ivoor in de Europese Unie. “De rest van de wereld keert de ivoorhandel de rug toe,” aldus nog de actievoerders. “Men moet zich dan ook afvragen waarom Europa niet hetzelfde pad volgt.”

Exportroutes

Tshekedi Khama, minister van leefmilieu van Botswana, benadrukte dat het optreden van de Europese Unie bijzonder belangrijk is en aan de illegale ivoorhandel een zware slag kan toebrengen. Hij wees er daarbij op dat ook China al maatregelen heeft genomen om de illegale trafieken te blokkeren. Indien de Europese Unie eenzelfde maatregel zou nemen, zouden de stropers volgens Khama moeten vaststellen dat twee cruciale Afrikaanse uitvoerroutes zijn geblokkeerd.

Uit een continentaal onderzoek twee jaar geleden bleek dat in Afrika nog ongeveer 352.000 olifanten leven. Op het einde van de jaren zeventig van de voorbije eeuw telde die populatie nog ongeveer 1,3 miljoen dieren.

Volgens de internationale regelgeving is de handel in ivoor wettelijk wanneer de producten voor het midden van de jaren zeventig werden bewerkt. Bij antiek ivoor dat voor de tweede helft van de jaren veertig van de voorbije eeuw werd geproduceerd – zoals biljartballen, pianotoetsen of schaakstukken – moet geen certificaat worden voorgelegd, op voorwaarde dat de ouderdom van het voorwerp kan worden bepaald.

Activisten merken echter op dat ook deze geregelde markt de illegale handel mogelijk maakt. Diverse mazen in de wetgeving bieden volgens hen immers aan malafide partijen de kans om zogenaamd bloedivoor tot de reguliere markt te laten doorsijpelen.

Show More
Close
Close