Sectors

Aantal Belgische boerderijen daalt met 3,4 procent

In mei vorig jaar werden er in België nog 42.854 landbouwbedrijven geteld. Dat is een daling met 3,4 procent tegenover twaalf maanden voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. In Vlaanderen werd een terugval met 3,6 procent tot 28.331 bedrijven opgetekend. In Wallonië werd een daling met 3,1 procent genoteerd. Op dertig jaar tijd is het aantal Belgische landbouwbedrijven met 63 procent gedaald. De tewerkstelling viel daarbij met 56 procent terug. In totaal telde de sector vorig jaar nog 80.944 banen. Dat betekende een daling met 3,5 procent tegenover het jaar voordien. De totale teeltoppervlakte kromp het voorbije jaar in met 1,7 procent. Dat was vooral geval voor chicorei en suikerbieten, terwijl bij wintertarwe, koolzaad en aardappelen een groei werd opgetekend. (MH)

Show More
Close
Close