Sectors

Australisch bierverbruik in vrije val, net als in 9 van de top 25 bierlanden

De Australische bevolking heeft zijn voorliefde voor bier grotendeels laten varen. Dat blijkt uit cijfers van het Australian Bureau of Statistics, waar aangegeven wordt dat bier nog slechts 40 procent van de totale alcohol-consumptie in het land vertegenwoordigt. In de jaren zestig had bier nog een aandeel van ongeveer 75 procent in de Australische alcohol-consumptie.

Er kunnen volgens het magazine Quartz verschillende oorzaken worden aangestipt voor de dalende populariteit van het bier bij de Australische bevolking. Er wordt echter aan toegevoegd dat Australië geen unicum is en nog in vele andere landen een inkrimping van de bierconsumptie wordt gemeld.

“De Australische cijfers weerspiegelen gedeeltelijk een verschuiving naar een duurder marktsegment met hogere alcohol-gehaltes zoals wijnen en sterke dranken,” werpt Ashley Rodriguez, redacteur van Quartz, op. “Ook heeft de toenemende populariteit van cider het voorbije decennium het marktaandeel van het bier verder uitgehold.”

“Tegelijkertijd moet echter ook vastgesteld worden dat de Australiërs minder alcohol consumeren dan in het verleden. Dat moet onder meer worden toegeschreven aan de striktere verkeerswetgeving en moeilijke financiële omstandigheden, die vele Australiërs zouden hebben geïnspireerd hun alcohol-consumptie terug te schroeven.”

Gezondheid

Tevens wordt gewag gemaakt van een groter bewustzijn bij de Australische bevolking voor de persoonlijke gezondheid. Ook zou dat ertoe geleid hebben dat vele Australiërs het aandeel van alcohol in hun dagelijks menu terug te schroeven. “Bij de Australische brouwers wordt inmiddels met bezorgdheid naar de trend gekeken,” zegt Ashley Rodriguez nog.

Onder meer wordt verwezen naar Tim Cooper, managing director van de Australische brouwer Coopers Brewery, die toegeeft bezorgd te zijn over de cijfers, die aantonen dat de bierconsumptie in het land de voorbije zes jaar met meer dan 10 procent is ingekrompen.


Quartz merkt op dat niet alleen de Australiërs hun bierconsumptie hebben teruggedrongen. “Uit een onderzoek van Kirin Brewery Company bleek dat in het begin van dit decennium negen van de vijfentwintig grootste bierconsumenten een volumedaling in het verbruik dienden te melden,” aldus Rodriguez.

“De grootste terugval werd opgetekend in Groot-Brittannië, waar de consumptie op één jaar tijd met 3,7 procent afnam. Daarentegen kon een consumptie-toename worden opgetekend in verscheidene Aziatische regio’s, zoals Thailand, Vietnam en India, maar ook in de Verenigde Staten, na China de grootste bierconsument van de wereld.”

Australië viel van de achtste naar de twaalfde plaats terug. (mah)

Show More
Close
Close