Economie

Bedrijven moeten loonlast onder controle houden

De salarissen voor hoogopgeleide werknemers kunnen de volgende periode een sterke toename kennen. Er moet immers worden gevreesd dat het wereldwijde tekort aan talent steeds groter zal worden. Dat is de boodschap van een studie van consulent Korn Ferry, die de impact van de talentschaarste op het salarisniveau tijdens het volgende decennium in drie verschillende economische sectoren op twintig nationale markten berekende.

Indien er niet wordt ingegrepen zal de talentschaarste volgens het rapport de totale loonlast voor het bedrijfsleven wereldwijd uiteindelijk met 2,5 biljoen dollar per jaar zal doen toenemen.

Vaardigheden

“De hogere loonlast kan de winstgevendheid van de bedrijven in het gedrang brengen en kan een bedreiging vormen voor de bedrijfsmodellen,” zeggen de onderzoekers. “De hedendaagse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een schaarste in overvloed.”

“Er zijn weliswaar voldoende beschikbare arbeidskrachten, maar het is bijzonder moeilijk om de exacte vaardigheden te vinden die de bedrijven voor hun verdere groei en overlevingskansen nodig hebben. Indien de bedrijven ervoor kiezen om met salarissen de strijd voor het beste talent te voeren, dreigt een onhoudbare situatie te ontstaan.”

Potentiële enorme toename

Voor de financiële en zakelijke dienstverlening wordt tegen het einde van het volgende decennium een potentiële toename van de jaarlijkse loonlast met 440 miljard dollar rekening gehouden. Dat is meer dan het dubbele van de premies in de andere onderzochte sectoren.

In technologie, media en telecommunicatie wordt gewag gemaakt met een toename van 160 miljard dollar. In de productie – een cruciale groeipijler van vele opkomende economieën – wordt een stijging met 197 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld. De grootste impact wordt verwacht in de Verenigde Staten, waar een stijging met meer dan 531 miljard dollar moet worden verwacht.

Daarna volgt Japan met een premium van 468 miljard dollar. China zou rekening moeten houden met een stijging van 342 miljard dollar.

India

“Kleinere markten met een beperkte arbeidspopulatie zullen wellicht de meeste druk ervaren,” wordt in het rapport aangevoerd. “Singapore en Hongkong kunnen verhoging verwachten die kan oplopen tot meer dan 10 procent van hun bruto binnenlands product vorig jaar, tegenover 5 procent in Groot-Brittannië en 4 procent in Frankrijk.”

“India is de enige economie die mogelijk een sterke groei boven de inflatie zal kunnen vermijden. Het land zal immers over de hele periode op een overschot aan hoogopgeleid personeel kunnen rekenen.”

Bijscholen

“Het kopen van talent op de arbeidsmarkt dreigt onhoudbaar te worden,” beweert Alan Guarino, chief executive van Korn Ferry. “In plaats daarvan moeten bedrijven zich concentreren op hunbestaande personeelsbestand, dat kan worden bijgeschoold.”

“Bij hooggekwalificeerde werknemers moet het bedrijfsleven zich concentreren op maatregelen die de loyaliteit kan bevorderen. Daarbij moet men onthouden dat werknemers sneller geneigd zullen zijn aan hun huidige werkgever trouw te blijven indien ze de mogelijkheid krijgen tot loopbaanontwikkeling, kunnen profiteren van een inspirerend leiderschap en het gevoel worden gegeven zinvol werk te verrichten.”

“Dat levert bovendien ook een grotere betrokkenheid en productiviteit op,” zegt Guarino nog.

Show More
Close
Close