Economie

Belangrijk financieel verlies vergroot kans op sterven met 50%

Een plotseling verlies aan rijkdom op middelbare of oudere leeftijd doet het risico op een vroegtijdig overlijden gevoelig toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University en de University of Michigan bij meer dan achtduizend Amerikaanse vijftigplussers, die gedurende twee decennia werden gevolgd.

Bij respondenten die over een periode van twee jaar minstens 75 procent van hun vermogen verloren, bleek het risico op een overlijden in de loop van de volgende twee decennia met 50 procent toe te nemen. Bij sociaal kwetsbare personen met een laag inkomen liep dat cijfer zelfs verder op tot 67 procent.

Geen uitzondering

“Er moest worden vastgesteld dat het verlies aan financiële reserves op lange termijn een diepgaand effect heeft op de gezondheid van het individu,” aldus onderzoeksleider Lindsay Pool, professor preventieve geneeskunde aan de Northwestern University. “Dit is een belangrijk probleem, dat niet louter een beperkt aantal individuen treft. Meer dan 25 procent van de respondenten bleek tijdens het verloop van het onderzoek immers een vermogenscrisis door te maken.”

“Er kon wel een piek worden opgetekend tijdens de financiële crisis op het einde van het voorbije decennium, maar algemeen blijkt dat vele Amerikanen over een periode van twintig jaar met belangrijke financiële tegenslagen worden geconfronteerd.”

“De resultaten van het onderzoek tonen dat het plotseling verlies van rijkdom op latere leeftijd een belangrijke impact op de gezondheid kan hebben,” betoogt professor Pool. “Daarbij bleek bovendien dat het verlies aan rijkdom voor de levensverwachting bijna even problematisch is als een aanhoudende staat van armoede.”

Aandacht

Voor een verklaring van het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht naar twee elementen worden gekeken. “Enerzijds moet ermee rekening worden gehouden dat het plotselinge verlies aan rijkdom een grote mentale schok kan veroorzaken, terwijl anderzijds ook minder financiële reserves overblijven om een optimale medische verzorging te betalen,” menen ze.

Eerder onderzoek had al aangetoond dat na de recessie op het einde van het voorbije decennium op korte termijn een negatieve impact op de gezondheid – waaronder depressies en stress – diende te worden vastgesteld.

“De conclusies van de studie tonen dat het medisch personeel zich bewust moet zijn van de financiële omstandigheden van hun patiënten,” zegt Lindsay Pool nog. “Dat inzicht is nodig om te doorgronden of patiënten mogelijk een verhoogd gezondheidsrisico zouden lopen.”

Verder onderzoek moet volgens Pool uitmaken welke specifieke mechanismen ervoor zorgen dat na een groot financieel probleem met een hoger overlijdensrisico rekening moet worden gehouden.

Show More
Close
Close