Business

Belg heeft weinig last van ecologisch geweten

In België voelt een minderheid van de bevolking zich schuldig over gedrag dat een negatieve impact heeft op het leefmilieu. Daarmee ligt het ecologische schuldgevoel in België opvallend lager dan in vele andere landen. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksbureau GfK bij bijna dertigduizend mensen in drieëntwintig landen.

De enquête bracht aan het licht dat slechts 47 procent van de Belgen zegt zich schuldig te voelen over negatief ecologisch gedrag. Daarbij moest ook worden vastgesteld dat 23 procent zich geen enkele vraag over zijn schadelijk gedrag stelt.

België scoort met de resultaten gevoelig lager dan het gemiddelde van de studie, waaruit blijkt dat 63 procent zich schuldig voelt over gedrag met een schadelijke impact op het leefmilieu.

Ook moest worden vastgesteld dat slechts 43 procent van de Belgische consumenten aangeeft altijd producten te kopen die in lijn blijven met zijn overtuiging, waarden en idealen, tegenover een internationaal gemiddelde van 63 procent.

Show More
Close
Close