Politiek

België ondertekent als enige EU-lidstaat de nieuwe Europese kieswet van Merkel niet

Als enige EU-lidstaat verzet België zich tegen een nieuweEuropese wet om een kiesdrempel tussen 2 en 5 procent te introduceren tegen de Europeseverkiezingen van 2019. De N-VA weigert de wet te ondertekenen.

Normaal gaan de Europese verkiezingen door op 26 mei 2019. Dedatum wordt minstens een jaar voordien vastgelegd in een Europese kieswet die moetgoedgekeurd worden door elke afzonderlijke lidstaat.

Initiatief van Merkel

In die wet kunnen nog andere bepalingen opgenomen worden. Zoheeft Duitsland er de optie in verwikkeld om een kiesdrempel tussen 2 en 5procent te introduceren. Die passage is er gekomen op initiatief van Duitsbondskanselier Angela Merkel (CDU).

Zo was het Duitse Grondwettelijk Hof in 2014 van oordeel dateen Europese kiesdrempel de Duitse grondwet tegenspreekt.

Verder vreesde Merkel dat kleinere radicale Duitse partijen tothet Europees parlement zouden toetreden. Vandaar haar manoeuvre om het via de Europeseomweg op te lossen.

Druk verwacht

N-VA verzet zich tegen de wet. Daarmee is ons lang het enigevan de 28 EU-lidstaten die het wetsvoorstel afkeurt.

“De kieswet is al meermaals besproken tussen de Europesetopdiplomaten, maar een doorbraak is nog niet in zicht. De diplomaat die Belgiëvertegenwoordigt, krijgt de opdracht om het been stijf te houden”, klinkthet bij een bron van de kranten van De Persgroep.

Er wordt verwacht dat de druk op ons land en N-VA groot zalzijn, aangezien dat ook zo was toen Paul Magnette (PS) in 2016 hethandelsverdrag tussen Europa en Canada niet wou ondertekenen.

“Wij zijn vandaag nog niet geneigd om akkoord tegaan”, zegt Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA). “Voor ons is diekiesdrempel een democratische kwestie. Als hij er komt, zouden een aantalinteressante stemmen uit het debat verdwijnen. Daar zijn wij principieel geen voorstandervan. Een kiesdrempel is iets wat je als land perfect zelf kan regelen. Veellanden hebben dat al gedaan, maar in Duitsland lukt het niet. Nu wil Merkel datEuropa haar probleem oplost.”

Opportunisme?

De onthouding van N-VA zou binnen de federale regering voorophef zorgen. Zo stellen sommigen dat het niet gaat om principes, maar om geld.“Dit is puur zelfbehoud”, zegt een anonieme bron in de kranten van DePersgroep. “Met een kiesdrempel dreigen een paar kleine partijtjes in hunECR-fractie (European Conservatives and Reformists, ADB) niet meer verkozen teraken. Dan dreigen ze hun werkingsmiddelen te verliezen. Die krijg je enkel alsje fractie minstens 25 leden telt uit 7 landen. Dat begint te spannen.”

Loones houdt vol dat financiën geen rol spelen: “Bovendien lopener volop gesprekken om nieuwe partners aan te trekken.”

Show More
Close
Close