Economie

BMW en Mercedes danken Donald Trump

De acties van de Verenigde Staten om China aan te zetten de voorwaarden voor de buitenlandse handel soepeler te maken, blijken in eerste instantie gunstig voor de rijkere Chinese bevolkingsgroepen en de Duitse autofabrikanten. Dat voert Chris Bryant, industrieel analist, aan in een column voor het persbureau Bloomberg.

Hij merkt daarbij op dat autobouwers zoals Audi, BMW en Mercedes met voldoening zullen hebben gekeken naar de inspanningen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft geleverd om een meer evenwichtige handelsbalans met China tot stand te brengen.

Lokale productie

“China heeft aangekondigd om de tarieven van de heffingen op geïmporteerde personenauto’s van 25 procent naar 15 procent te verlagen,” verduidelijkt Chris Bryant. “Er was een tijd dat deze aankondiging voor buitenlandse autofabrikanten gigantisch nieuws zou zijn geweest.”

“Maar de meeste Amerikaanse constructeurs – waaronder General Motors en Ford Motor – hebben al lang in China een uitgebreide lokale productie uitgebouwd. Tesla is daarop de uitzondering. BMW, Toyota, Daimler en Volkswagen importeren daarentegen veruit de meeste auto’s naar China, maar geen enkele partij komt boven een invoer van meer dan een kwart miljoen exemplaren per jaar.”

“Deze geïmporteerde voertuigen zijn vooral wagens uit de hogere prijscategorieën,” zegt Bryant. “Die types hebben echter ook hogere verkoopprijzen. Daardoor lopen de Chinese importtarieven voor deze modellen nog hoger op. De Chinese beslissing om de importtarieven te verlagen, is dan ook vooral goed nieuws voor Duitse en Japanse autofabrikanten.”

“Arndt Ellinghorst, analist bij Everscore Isi, schat dat de tariefverlaging de bedrijfswinst van BMW vorig jaar met ongeveer 13 procent zou hebben verhoogd, terwijl Daimler een stijging van 6 procent zou hebben gehad. Wel moet worden aangenomen dat een gedeelte van die voordelen met de Chinese koper zou moeten worden gedeeld.”

De voordelen van de tariefverlagingen zijn volgens Bryant een positieve evolutie, die echter niet wereldschokkend kan worden genoemd. “Een gelijkaardige vaststelling kan worden gedaan rond de Chinese beslissing om buitenlandse constructeurs niet langer te verplichten om in lokale joint-ventures te stappen,” zegt de columnist.

“Het merendeel van de westerse autofabrikanten zal van die nieuwe regelgeving weinig gebruik maken, aangezien zij al belangrijke investeringen in lokale samenwerkingsverbanden hebben gedaan. Bovendien is er nog steeds een importtarief van 15 procent van kracht. Weinig buitenlandse fabrikanten zullen hun Chinese productie dan ook naar Europa of de Verenigde Staten overhevelen.”

Amerikaanse fabrieken

De beperkte impact van de nieuwe maatregelen heeft volgens Bryant zeker bijgedragen tot de uiteindelijke beslissing van de Chinese overheid om zijn beleid bij te sturen.

De columnist wijst er nog op dat Donald Trump al langer kritiek heeft op de Duitse autosector, die volgens de Amerikaanse president voordeel haalt uit oneerlijke handelspraktijken. In Europa worden op ingevoerde Amerikaanse auto’s immers grotere heffingen voorzien dan andersom.

“Wel heeft Trump daarbij vergeten te vermelden dat de Duitse constructeurs ook honderdduizenden auto’s in de Verenigde Staten produceren,” betoogt Bryant. “Een gedeelte van die Amerikaanse productie wordt door de Duitse merken naar China uitgevoerd. De Chinese tariefverlaging is dan ook positief voor de Amerikaanse werknemers, aangezien immers de werkzekerheid van de Amerikaanse fabrikanten wordt verbeterd.”

Show More
Close
Close