Economie

Buitenlandse investeerders vermijden Brusselse verkeershel

In 2017 trok ons land maar liefst 215 investeringsprojecten aan, goed voor zo’n 5.838 jobs. Dat blijkt uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit die jaarlijks wordt opgesteld door adviesbureau EY. Investeerders lijken optimistischer over ons land dan vorig jaar en beschouwen België nog steeds als een aantrekkelijk land om zich professioneel te vestigen. Toch is er nog geen reden tot euforie.

Vijf sectoren kennen een sterke stijging qua investeringen: transport en logistiek, de chemiesector, de dienstensector, de farmaceutische sector en de digitale sector. Samen zijn deze sectoren, met hun 132 projecten, goed voor meer dan de helft van de buitenlandse investeringen.

Opgemerkt wordt dat Vlaanderen de populairste regio is voor bedrijven die reeds in België actief zijn. De bedrijfsleiders appreciëren naast het stabiel sociaal klimaat in het noorden van het land, ook de beschikbare subsidies, de overheidssteun en de toegang tot transportinfrastructuur. 

Bedrijven die zich voor de eerste keer in België vestigen, blijven in de eerste plaats kiezen voor Brussel, al boet onze hoofdstad sterk in aan populariteit. In 2016 was nog 74% van de bedrijven voorstander van Brussel, vandaag de dag is dat percentage teruggevallen naar slechts 44%.

7% van de buitenlandse investeerders vindt het aantrekkelijk om in Brussel te investeren

In Brussel maken de bedrijfsleiders zich vooral grote zorgen over de mobiliteitsproblemen. Als hoofdstad van Europa slaagt Brussel er niet in om investeerders te overtuigen: slechts 7% vindt het een aantrekkelijk idee om er te investeren. Met dit resultaat strandt Brussel op de voorlaatste plaats in de ranking van aantrekkelijke Europese hoofdsteden. 

Dat de mobiliteit in onze hoofdstad een gigantisch probleem blijft zal niemand verwonderen. Vorige maand nog zei Marc Peeters, de voorzitter van VBA, de koepelorganisatie van de grote bouwgroepen in België, dat “de basisstructuur van de tunnels in Brussel systematisch is verwaarloosd. Men is dat in de hoofdstad gewoon vergeten”. Waarom deze problematiek nog jaren zal duren, leest u hier.

Wallonië heeft een probleem met talenkennis

In Wallonië zijn de vele beschikbare ruimten een troef. De onvoldoende kennis van vreemde talen in Wallonië is echter een groot probleem voor 68% van de respondenten.

België moet niet alleen werk maken van een lagere belastingdruk, ons land moet ook dringend het mobiliteitsprobleem aanpakken, staat in het rapport te lezen. Globaal geeft  nog steeds bijna de helft van de bedrijven (43%) aan dat de files en de weginfrastructuur een negatieve impact hebben op hun investeringsbeslissingen.

Show More
Close
Close