Economie

Chinese luchtvaart moet nog steeds buitenlandse piloten werven

Chinese luchtvaartmaatschappijen hadden eind vorig jaar gezamenlijk 1.332 buitenlandse piloten in dienst. Dat betekende een stijging met 33 procent op één jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Civil Aviation Administration of China (Caac).

Opgemerkt wordt dat eind vorig jaar al 8,2 procent van het voltallige pilotenkorps bij Chinese luchtvaartmaatschappijen een buitenlandse nationaliteit heeft. Midden dit decennium bleef hun aandeel nog beperkt tot 4,5 procent.

Verder werd gemeld dat de buitenlandse piloten afkomstig zijn uit zesenvijftig landen. Zuid-Korea is met 307 piloten de belangrijkste leverancier, gevolgd door Rusland, Brazilië en de Verenigde Staten.

In het rapport wordt opgemerkt dat de Chinese autoriteiten eind vorig jaar aan 3.699 buitenlanders een certificaat van piloot hadden toegekend. Aan 1.332 kandidaten was ook een vergunning voor commercieel transport uitgereikt. Dat document is noodzakelijk om door een Chinese luchtvaartmaatschappij als piloot te kunnen worden aangetrokken.

De Caac merkt op dat buitenlandse piloten in het verleden al veel hebben bijgedragen tot de verbetering van de Chinese burgerluchtvaart. “Een groot deel van deze piloten nadert echter de pensioenleeftijd,” wordt er opgemerkt. “Dat is een probleem dat door de luchtvaartmaatschappijen niet over het hoofd mag worden gezien.”

Vrouwen

Uit het verslag van de Caac blijkt dat 537 buitenlandse piloten tussen zesenveertig en tweeënvijftig jaar oud zijn. “Daarmee vertegenwoordigen zij 40,5 procent van het volledige buitenlandse contingent,” zegt de Chinese luchtvaartautoriteit. “Daarentegen moet worden vastgesteld dat slechts zeventien buitenlandse kapiteins een leeftijd tussen achtentwintig en dertig jaar hebben.”

Volgens een woordvoerder van de Caac kan uit de cijfers worden afgeleid dat China steeds meer op binnenlandse piloten kan terugvallen. In totaal werden in China vorig jaar 55.765 pilotencertificaten toegekend. Dat betekende een stijging met 10,4 procent tegenover het jaar voordien.

Aan 22.405 kandidaten werd een commerciële licentie toegekend. Volgens de Caac begint het tekort aan piloten in China stilaan af te nemen.

Volgens de regulator konden de Chinese maatschappijen eind vorig jaar op 16.120 kapiteins (gezagvoerders) terugvallen. Daarnaast waren er ook 19.757 eerste officieren ter beschikking. Dat betekende een stijging met respectievelijk 10,3 procent en 15,6 procent.

Dat contingent omvatte ook 713 vrouwen.

Show More
Close
Close