Economie

De dood van de internet ‘cookie’

Het tijdperk van de cookies lijkt stilaan op zijn einde te lopen. Dat wordt alvast gesuggereerd in een rapport van het bedrijf Viant Technology, gespecialiseerd in digitale reclametoepassingen, op basis van een enquête bij ongeveer tweehonderdvijftig marketeers.

Daarbij werd vastgesteld dat 64 procent van de ondervraagden van mening is dat binnen een periode van twee jaar niet langer meer op de inzet van cookies beroep zal moeten worden gedaan.

Volgens 32 procent zal het tijdperk van de cookies zelfs al binnen een periode van één jaar zijn afgelopen. Nog eens 31 procent denkt dat de cookies nog twaalf tot vierentwintig maanden zouden kunnen overleven.

Gecontesteerd

Cookies waren voor vele marketeers traditioneel een fundamentele technologie om de online activiteit van de consument te kunnen volgen en analyseren. Met de toenemende impact van de mobiele technologie worden de cookies echter minder belangrijk. In de mobiele omgeving worden voor de vergaring van gepersonaliseerde data immers bij voorkeur andere strategieën gehanteerd.

Uit het onderzoek van Viant bleek onder meer dat 90 procent van de marketeers wijst op programma’s die bij het verzamelen van informatie betere resultaten opleveren dan de cookies.

Bovendien wordt erop gewezen dat het gebruik van cookies in toenemende mate wordt gecontesteerd. Onder meer de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie verbiedt het gebruik van cookies om gegevens van gebruikers te verzamelen. Ook in Safari, de browser van Apple, wordt tegen de inzet van cookies opgetreden.

Applicaties

Waarnemers merken op dat cookies een typisch voorbeeld vormen van een traditionele webinfrastructuur die door de toenemende impact van de mobiele technologie grotendeels overbodig lijkt te worden. Cookies zijn mobiel ook geen interessante toepassing. Een groot gedeelte van de mobiele tijdsbesteding gaat immers naar applicaties, waar cookies niet kunnen werken.

Opgemerkt wordt dat cookies niet echt geschikt zijn om een individuele gebruiker te volgen. De technologie is bijzonder geschikt om een specifieke activiteit te registreren, maar is niet in staat om een volledig beeld van de consument te boetseren.

“In een tijdperk waarin het internet overal aanwezig is in het leven van de consument, verliezen de cookies een groot deel van hun waarde,” aldus de onderzoekers. Volgens 40 procent van de ondervraagde marketeers zijn cookies dan ook niet geschikt om een duidelijke gebruikers-identiteit te creëren.

Show More
Close
Close