Economie

In de VS zijn nu meer vacatures dan beschikbare werkkrachten

In de Verenigde Staten zijn er voor de derde opeenvolgende maand meer vacatures dan beschikbare werkkrachten. Dat is geleden sinds het jaar 2000. De economie groeit dus met andere woorden aan een tempo dat de beschikbaarheid van arbeidskrachten overtreft, wat betekent dat indien de werkzoekenden en de aangeboden jobs op elkaar zouden aansluiten, er in de VS niemand werkloos zou zijn.

In april waren er 352.000 meer vacatures dan er mensen naar werk zochten. In maart bedroeg die kloof nog 48.000.

In mei daalde de werkloosheid in de VS tot 3,8%, een evenaring van het record van 2000. Om een eerder record terug te vinden moet worden teruggegaan naar het jaar 1969.

Het aantal vacatures is verspreid over de verschillende economische sectoren, met nadruk op de dienstensector, maar ook in de productie, handel en transport.

0,9 werkkracht beschikbaar per vacature

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is nu 0,9 werkkracht beschikbaar voor elke openstaande vacature, Bij het begin van de recessie in 2007 was dat nog 1,9. Tijdens de recessie zelf steeg die ratio zelfs tot meer dan 6 op 1.

Het voorbije jaar (mei 2017 tot april 2018) heeft de Amerikaanse economie 2,4 miljoen nieuwe jobs gecreëerd, waarbij 66,1 miljoen mensen werden gerekruteerd en 63,7 miljoen hun baan opzegden/verloren.

Lage ‘churn rate’

Opmerk genoeg blijft de ‘churn rate’, dat is het percentage mensen die ontslag nemen om elders aan de slag te gaan, opvallend laag in vergelijking met andere periodes van hoogconjunctuur. Dat is mogelijk te wijten aan een verouderende Amerikaanse bevolking die huiverachtig staat tegenover het zogenaamde ‘job hopping’. Zo zijn er opmerkelijk veel vacatures in regio’s waar de kost van een woning hoog is. Dat maakt dat mensen in deze regio’s twee keer nadenken vooraleer van job te veranderen. 

‘Unemployment number is a complete fraud’

Toch moet bij deze cijfers enig voorbehoud worden aangetekend. Zoals Donald Trump in de jaren vooraleer hij werd verkozen keer op keer herhaalde, is de manier waarop de werkloosheid wordt berekend niet helemaal transparant. Hoewel de Amerikaanse economie vandaag ontegensprekelijk sterk presteert, blijven velen cynisch omtrent bovenvermelde cijfers.

Wie niet actief op zoek is naar werk bestaat niet

In een essay dat hij schreef voor het magazine Commentary (februari 2017) tekent econoom en auteur Nicholas Eberhardt een weinig opbeurend beeld van de Amerikaanse werkende klasse.

Want voor elke werkloze Amerikaan tussen de 15 en 55 zijn er drie die niet werken, noch actief op zoek zijn naar werk. Verder krijgen 57% van de blanke mannen die het arbeidscircuit hebben verlaten een invaliditeitsvergoeding en worden ook mensen die minder uren presteren dan ze zouden willen als ‘werkende’ geteld. 

Wie na jaren van vruchteloos werken de zoektocht naar werk heeft opgegeven, wordt niet langer als werkzoekende geteld. Deze mensen worden in de berekening gewoon niet meer opgenomen. Wie niet actief op zoek is naar werk bestaat voor de U.S. Bureau of Labor Statistics gewoon niet.

De ‘gig economy’

Dan zijn er nog twijfels over de zogenaamde ‘gig economy’ of ‘deeleconomie’, die nu goed zou zijn voor ruim 31% van alle bestaande jobs. In totaal gaat het om 78 miljoen mensen, blijkt uit gegevens van de Amerikaanse Federal Reserve.

Volgens Torsten Slok, chief international economist bij Deutsche Bank AG, gaat het om een hype, eerder dan om een realiteit. Mensen die in deze sector tewerkgesteld zijn (denk Uber, Deliveroo, Airbnb,…) genieten weinig of geen sociale bescherming en verdienen vaak niet eens 10% van het inkomen dat nodig is om een familie te onderhouden. 

Show More
Close
Close