Economie

In dit kleine land groeit de economie al 15 jaar zonder onderbreking

In Latijns-Amerika laten grote economieën zoals Brazilië en Argentinië vreugdekreten wanneer na een lange crisisperiode tekenen van herstel worden opgemerkt. Het kleine Uruguay, tussen beide kolossen geklemd, kan echter al lange tijd van een voortreffelijke economische gezondheid genieten. Het land kon ook het voorbije jaar opnieuw een economische groei met 2,7 procent melden. Daarmee boekt de economie van het land al gedurende vijftien jaar een periode van onafgebroken groei.

Nog nooit eerder in zijn geschiedenis kon Uruguay dergelijke prestaties laten optekenen. Het succes van Uruguay toont volgens economen het belang van openheid, sterke instellingen en investeringen in knowhow.

Buurlanden zorgen voor economische crisis

“Zestien jaar geleden beleefde Uruguay zijn meest recente economische crisis, nadat buurland Argentinië met een faillissement was geconfronteerd,” aldus het magazine The Economist. “Die problemen zorgden ervoor dat Argentijnen hun geld bij de banken in Uruguay weghaalden. Een reddingsoperatie van het Internationale Monetair Fonds (IMF) behoedde Uruguay echter voor een economische instorting.”

“Dat succes creëerde volgens Jesko Hentschel, lokaal directeur van de Wereldbank, groot vertrouwen bij investeerders. Bovendien beseften de autoriteiten van het land dat de nationale economie moest worden gediversifieerd.”

Coalitie van linkse partijen

“De Frente Amplio (FA), een coalitie van linkse partijen die het land sinds het midden van het voorbije decennium regeert, nam daarop de beslissing om Uruguay van zijn buurlanden los te koppelen,” betoogt The Economist. “Onder leiding van de presidenten Tabaré Vázquez en José Mujica werden speciale fiscale regimes en economische zones geïntroduceerd om investeringen aan te trekken.”

“Tevens werden nieuwe industrieën – zoals software en audiovisuele services – gecreëerd. Daarmee werden ook nieuwe exportmarkten uitgebouwd. Op anderhalf decennium werd het aandeel van Brazilië en Argentinië in de export van het land van 37 procent naar 21 procent teruggebracht.”

Investeringen in wetenschap en technologie

Uruguay heeft de voorbije periode ook geïnvesteerd in de verhoging van zijn productie. Openbare investeringen in wetenschap en technologie werden over een periode van twaalf jaar met 73 procent opgevoerd. Zelfs de lokale veeboeren grepen naar de mogelijkheden die door de nieuwe technologieën werden gecreëerd.

“Terwijl Argentinië zijn exportheffing op rundvlees verlaagde om de binnenlandse prijzen onder controle te houden, werd Uruguay het eerste Latijns-Amerikaanse land dat alle vleesuitvoer elektronisch traceerbaar maakte,” aldus nog het magazine. “Dat moest het vertrouwen van de kopers over onder meer kwaliteitsproblemen en gezondheidsvragen ondersteunen.”

Lage belastingen

De Argentijnse vleesexport kende een zware terugval. Inmiddels verkoopt Uruguay meer vlees dan zijn buurland. “Tegelijkertijd bleef Uruguay bij bewezen maatregelen, zoals lage belastingen en een onafhankelijk gerechtelijk apparaat, om het land aantrekkelijk te houden voor investeerders,” zegt The Economist nog. “Die formule heeft gewerkt. “

“Terwijl Brazilië en Argentinië vier jaar geleden in recessie gingen, kon Uruguay zijn economische groei verder zetten. Op twaalf jaar tijd is de middenklasse in het land van 39 procent naar 71 procent van de totale bevolking uitgegroeid. Per hoofd van de bevolking heeft Uruguay op dit ogenblik het hoogste inkomen van heel Latijns-Amerika.”

Terugval drie jaar geleden

Toch is niet alles rooskleurig. De economische groei viel drie jaar geleden terug en heeft tot op dit ogenblik zijn oorspronkelijke niveau nog niet kunnen terugwinnen. Bovendien lijkt de economie van het land teveel afhankelijk van de export, die ongeveer 20 procent van het bruto binnenlandse product vertegenwoordigt.

Bovendien liggen inflatie (7 procent) en budgettekort (3,5 procent) onaanvaardbaar hoog. Daarnaast wordt gewezen op een rigide arbeidsmarkt, een voorbijgestreefd onderwijssysteem en een verouderende bevolking. Een aantal problemen hebben recent ook tot protesten bij de bevolking geleid.

Onder meer worden door diverse groepen lagere taksen en goedkopere elektriciteit geëist. De steun voor de regering is inmiddels tot een recorddiepte van 27 procent gedaald. Volgend jaar worden in het land parlementsverkiezingen georganiseerd.

Show More
Close
Close