Economie

Duitsers vinden eenzaamheid een groot probleem

Een meerderheid van de Duitse bevolking is ervan overtuigd dat eenzaamheid in de samenleving een groot probleem vormt. Slechts een kleine minderheid ziet daarentegen in het fenomeen weinig relevantie. Dat blijkt uit een onderzoek van ARD-Deutschlandtrend bij meer dan duizend Duitse burgers. Slechts weinigen zien echter nut in politieke actie.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 51 procent van de respondenten van mening is dat eenzaamheid een aanzienlijk probleem vormt. Nog eens 17 procent maakt zelfs gewag van een zeer groot probleem. Anderzijds bleek dat 23 procent het fenomeen weinig relevantie toedicht. Ongeveer 6 procent betoogde dat er van een probleem helemaal geen sprake is.

Dertigers

Uit het onderzoek bleek nog dat vrouwen meer geneigd zijn zich over eenzaamheid zorgen te maken dan mannen. Er moest immers worden vastgesteld dat 61 procent van de ondervraagde mannen over het fenomeen bekommernis toont, maar bij vrouwen loopt dat cijfer op tot 75 procent.

Er wordt wel opgemerkt dat de bevolking in het algemeen van mening is dat sociaal isolement moet worden beschouwd als een persoonlijk probleem, waarvan de aanpak niet tot de opdracht of verantwoordelijkheid van de politieke wereld hoort. Volgens 57 procent van de ondervraagden hoort eenzaamheid niet op de politieke agenda thuis.

Verwezen wordt naar een recente studie bij zestienduizend Duitsers, waarbij Maike Luhmann – professor psychologie aan de Ruhr-Universität Bochum – vooral bij de oudere bevolkingsgroep sterkere gevoelens van eenzaamheid zag, zoals ook vaak algemeen wordt verondersteld.

Anderzijds stelde Luhmann echter ook verhoogde niveaus van eenzaamheid vast bij dertigers, wat volgens haar vooral moet worden toegeschreven aan de overgangstijd die in deze leeftijdsgroep vaak wordt doorgemaakt. Er zijn de voorbije periode in Duitsland een aantal stemmen opgegaan waarbij tot een grotere politieke actie tegen sociaal isolement wordt opgeroepen.

Taboe

Daarbij werd onder meer gewezen naar Groot-Brittannië, waar begin dit jaar de introductie van een regeringspost voor de bestrijding van eenzaamheid werd aangesteld. Karl Lauterbach, professor epidemiologie en parlementslid voor de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), riep daarbij op voor gelijkaardige initiatieven in Duitsland.

Lauterbach stelde daarbij dat eenzaamheid voor zestigplussers even schadelijk is als roken. Het Duitse ministerie van volksgezondheid diende volgens hem een verantwoordelijke aan te stellen om het probleem van de eenzaamheid in de maatschappij te bestrijden.

Volgens Marcus Weinberg, expert gezinsbeleid bij de Christlich Demokratische Union (CDU), stelde eerder ook al dat het taboe rond het onderwerp moet worden weggewerkt. Alleen op die manier krijgen volgens hem ook eenzame mensen een stem.

Show More
Close
Close