Economie

Een flitsende auto biedt weinig uitzicht op een duurzame relatie

Een man die zijn geld uitgeeft aan flitsende auto’s, wordt door anderen intuïtief bestempeld als een figuur die een sterkere interesse koestert in kortstondige seksuele ontmoetingen dan in het uitbouwen van een romantische verbintenis.

Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Michigan en de University at Buffalo in de Verenigde Staten, gebaseerd op een enquête bij een groep studenten die hun mening dienden te geven over de achterliggende motivaties van de keuze die mannen – met eenzelfde budget – bij de aankoop van een auto maakten.

Kinderen

“In vergelijking met vrouwen vertonen mannen een grotere neiging om hun rijkdom opvallender tentoon te spreiden,” betogen de onderzoekers Daniël Kruger en Jessica Kruger. “Die vaststelling stemt overeen met de typische rol van de man als broodwinner.”

“Algemeen wordt aangenomen dat het vertoon van weelde voor deze mannen een manier is om hun intenties rond een relatie te etaleren. De voorkeuren die een vrouw op een bepaald ogenblik voor een type partner toont, blijkt doorheen alle culturen een weerspiegeling te zijn voor het type partnership dat ze overweegt.”

“Fysieke kwaliteiten van de man zijn belangrijker wanneer de vrouw aan een relatie op korte termijn in gedachten heeft,” verduidelijken de onderzoekers. “Maar de welvaart van de overwogen kandidaat krijgt een overwicht wanneer de vrouw op zoek is naar een geschikte levenspartner die de zorg voor haar kinderen kan dragen.”

Aan de studenten werd gevraagd hun visie te geven over de aankoop van een auto door twee mannelijke personages. Eén figuur had gekozen voor een degelijke auto met een betrouwbaar karakter, terwijl het andere individu een gedeelte van zijn budget spaarde door een occasiewagen te kopen, maar het resterende geld uitgaf aan gadgets om het voertuig te verfraaien.

Intuïtief

“Er kon daarbij worden vastgesteld dat zowel de mannelijke als vrouwelijke beoordelaars van mening waren dat het individu met de flitsende auto een grotere interesse koesterde voor kortstondige seksuele relaties,” betogen de wetenschappers.

“De man met de chique auto kreeg hogere punten voor de moeite die hij deed om zichzelf een partner te bezorgen, maar haalde duidelijk lagere cijfers wanneer gevraagd werd naar zijn bereidheid om in een langdurige relatie te investeren.”

“Het individu met de flitsende wagen genoot wel een grotere aantrekkingskracht bij dames die interesse toonden in korte seksuele ontmoetingen, maar boekte weinig succes bij vrouwen die streefden naar een langdurig geëngageerde romantische band en de uitbouw van een gezin met kinderen. Hier haalde de man met de zuinige auto veel betere punten, met topscores als potentiële levenspartner, ouder en broodwinner.”

“De mens koestert de intuïtieve opvatting dat mannen die investeren in het uitstallen van goederen met overdreven zintuiglijke eigenschappen, in hun reproductieve strategieën vooral gericht zijn op kortstondige seksuele ervaringen,” zeggen de onderzoekers. “Bovendien wordt aangevoeld dat deze figuren minder willen investeren in een langdurige romantische relatie en het ouderschap dan mannen die zich richten op praktische aankopen.”

De resultaten van deze studie staan volgens de onderzoekers in schril contrast met de theorie dat een grote uitstraling van weelde op vrouwen een sterkere aantrekkingskracht zou uitoefenen omdat een signaal van materiële zekerheid voor haarzelf en haar kinderen wordt aangereikt.

Show More
Close
Close