ArticlesTravel & food

Eindelijk een Erasmus voor stagiairs?

Er moeten binnen de Europese Unie meer inspanningen worden gedaan om ook voor stagiairs in andere lidstaten mogelijkheden aan te bieden om zich verder te vervolmaken. Bij studenten vindt het programma Erasmus veel weerklank, maar bij stagiairs geniet het programma veel minder succes.

Bijkomende maatregelen zijn dan ook nodig. Dat is de basis van een rapport dat door het Franse Europees parlementslid Jean Arthuis is voorbereid. Arthuis, een gewezen Frans minister van financiën en economische zaken, zal zijn rappor midden februari voorstellen. Het Europese Erasmus-programma, waarbij studenten de mogelijkheid krijgen om zich in andere lidstaten van de Europese Unie te vervolmaken, werd in het midden van de jaren tachtig van de voorbije eeuw gelanceerd. Tien jaar later werd Erasmus ook opengesteld voor stagiairs. “Dat is echter geen daverend succes gebleken,” schrijft Leïla de Comarmond in de Franse krant Les Echos. “In totaal hebben tot nu toe slechts 25.600 stagiairs van Erasmus kunnen profiteren. Over diezelfde periode konden aan het programma meer dan 600.000 studenten deelnemen.” “Vorig jaar telde Erasmus 43.000 studenten, maar slechts 6.800 stagiairs. Bovendien bleken de stages ook heel beperkt – twee tot vier weken – in duur.”

Verschillen

“Muriël Pénicaud, Frans minister van werk, heeft terzake alvast duidelijke objectieven,” zegt de Comarmond nog. “Over een periode van vijf jaar moet volgens haar het aantal stagiairs in het Erasmus-programma worden verdubbeld. In Frankrijk zou daardoor op het einde van die periode sprake moeten zijn van 15.000 Erasmus-stagiairs.” Vanaf dit jaar wordt in het kader van Erasmus Pro een budget van 400 miljoen euro voorzien voor 50.000 beurzen.” Er wordt wel benadrukt dat bij de uitwisseling van stagiairs een aantal knelpunten moeten worden opgelost. Het rapport van Jean Arthuis zou daarop een antwoord moeten kunnen helpen bieden. Onder meer moet duidelijkheid worden gecreëerd over salarissen en de burgerlijke verantwoordelijkheid van de stagebegeleiders. Daarnaast moeten ook de nodige partijen worden gevonden die stagiairs niet willen opnemen, maar ook opvolgen. De Comarmond betoogt verder dat er rekening gehouden dient te worden met het feit dat tussen diverse lidstaten grote verschillen in salarisniveau moeten worden vastgesteld. Ook daarvoor moet in het kader van de stages een oplossing worden gevonden. De sociale bescherming is volgens de krant evenmin een onderwerp dat bij de uitzending van een stagiair over het hoofd kan worden gezien. (mah)

Show More
Close
Close