Economie

“Er zit weinig plastic in de Noordzee”

Het visbestand van de Noordzee neemt relatief plastic weinig op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Wageningen Universiteit in Nederland bij een aantal vissen – haring, sprot, schar en wijting – die in de Noordzee werden gevangen. De resultaten van de studie zijn in tegenspraak met eerdere onderzoeken, waarbij een hogere opname van plastic werd vermeld.

Volgens de wetenschappers van de Wageningen Universiteit kon bij die eerdere tests wellicht niet van optimale methodes gebruik gemaakt worden.

Nagenoeg verwaarloosbaar

“Uit een analyse bij vierhonderd vissen die in de Noordzee werden gevangen, kon slechts bij één dier – een sprot – plastic in het lichaam worden opgemerkt,” zegt onderzoeksleider Enya Hermsen, marinebiologe aan de Wageningen Universiteit. “In de darmen van het dier werden twee kleine delen acryl – met een afmeting van minder dan 0,4 millimeter – vastgesteld. Dat is nagenoeg verwaarloosbaar.”

De resultaten bevestigen volgens de onderzoekers een eerdere studie van de Wageningen Universiteit, die ook vijf jaar geleden had vastgesteld dat minder dan 3 procent van ruim twaalfhonderd vissen die in de Noordzee waren gevangen, plastic in hun lichaam hadden opgeslagen.

“De berichtgeving over plastic in de oceanen is vaak alarmerend,” betoogt Bart Koelmans, professor waterkwaliteit aan de Wageningen Universiteit. “De aandacht voor plastic in de oceanen is ook terecht, maar het is de vraag of die berichten wel altijd correct zijn.”

Er moeten volgens Koelmans dan ook vragen gesteld worden over de kwaliteit van vele methodes. Hij wijst onder meer op het gevaar van contaminatie, waardoor de resultaten van de metingen niet langer betrouwbaar zouden zijn.

Verband

Aan de Wageningen Universiteit zou daarentegen extreem grote aandacht aan hygiëne – ook in de onderzoekslaboratoria – zijn besteed. “Vermeden werd dat de monsters in contact zouden kunnen komen met de lucht in het laboratorium,” stippen de onderzoekers aan.

“De gereedschappen in de laboratoria zijn vaak van plastic, terwijl de lucht vol textielvezels zit. Daardoor moet met een grote kans op contaminatie rekening worden gehouden.”

De Nederlandse wetenschappers menen dat hun methodes een goede basis zouden kunnen vormen voor de ontwikkeling van een standaardprotocol dat een objectieve kader zou creëren voor de meting van plasticvervuiling. Tot nu toe bestaat er volgens hen immers nog geen vast protocol om een verontreiniging met microplastics aan te tonen.

“De lage gehaltes die uit het onderzoek naar voor zijn gekomen, betekenen overigens niet dat de Noordzee minder vuil zou zijn dan algemeen wordt gedacht,” zeggen de onderzoekers nog. “Wel tonen de resultaten aan dat de relatie tussen de concentraties plastic in het water en de opname in vissen nog niet goed kennen.”

Show More
Close
Close