Joker

Europees Parlement laat Edward Snowden vallen

[PICTURE|sitecpic|lowres]Het Europees Parlement heeft een vraag van de Europese Groenen om de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden politiek asiel te verlenen in de EU, mocht hij dat aanvragen, verworpen

Een korte paragraaf, verborgen onder de honderden amendementen in een rapport voorbereid door het comité dat het NSA-afluisterschandaal onderzocht, riep de EU-lidstaten op om de criminele aanklacht tegen Snowden – mocht die er komen – te laten vallen en hem ‘bescherming te bieden tegen vervolging, uitlevering of overgave’.

De paragraaf haalde het niet en in het ganse rapport – dat enkel en allen bestaat vanwege de onthullingen die Snowden deed – komt de naam Edward Snowden niet eens meer voor.

Duits europarlementslid en co-auteur van het rapport Jan-Philipp Albrecht (Groenen) hekelde het gebrek aan vastberadenheid van het Europees Parlement in de manier waarop de NSA-crisis werd aangepakt: ‘Al wat het EP zal doen is een nota maken in haar eindrapport, dat de onderhandelingen voor een vrijhandelszone (EU – VS) gevaar lopen indien het massaal afluisteren van de Europese instellingen en burgers blijft voortduren.’

Volgens het Britse europarlementslid Claude Moraes, die het onderzoekscomité leidde,  is het niet aan de EU, maar aan de lidstaten zelf om te beslissen wie binnen hun landsgrenzen mag verblijven. ‘De EU heeft niet de bevoegdheid om een asielaanvraag voor de EU te beoordelen. De vraag van de Groenen was dus niet relevant,’ aldus Moraes.

Andere europarlementsleden gaven toe dat ze niet anders konden dan toegeven aan de druk van nationale regeringen – voornamelijk al wat zich aan de rechterkant van het politieke centrum bevindt – om de mogelijkheid tot een asielaanvraag uit het rapport te halen. 

Het EP zal in maart over het rapport stemmen.

Show More
Close
Close