Economie

Heeft ‘touchscreen’ zijn beste tijd gehad?

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple werkt aan de ontwikkeling van een smartphone die niet langer met een touchscreen zou zijn uitgerust. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Er zouden immers nieuwe oplossingen worden voorbereid waardoor een functie zou kunnen worden geactiveerd zonder de locatie fysiek te hoeven aanraken.

Er wordt wel aangegeven dat de ontwikkeling zich nog in een bijzonder vroeg stadium bevindt. Een concrete toepassing zou volgens de bronnen dan ook pas ten vroegste over twee jaar op de markt mogen worden verwacht. Bovendien wordt gewaarschuwd dat het ook perfect mogelijk is dat er nooit een commerciële toepassing van de technologie zal worden gelanceerd.

Innovatie

“Net zoals vele andere smartphone-fabrikanten heeft Apple de jongste jaren geregeld de kritiek gekregen onvoldoende aandacht te hebben gehad voor innovatie,” zegt Hayley Tsukayama, specialist consumententechnologie bij de Amerikaanse krant The Washington Post. “Daarbij wordt er vaak op gewezen dat Apple met de lancering van de originele iPhone weliswaar aan de basis van de smartphone-markt heeft gelegen, maar die innovatieve benadering de voorbije jaren grotendeels heeft verloren.”

“Ook de nieuwe iPhone X kon weinig indruk maken op de experts,” zegt Tsukayama. “Ondanks toepassingen zoals gezichtsherkenning, werd bij de iPhone X immers vooral gebruik gemaakt van technologie die ook door concurrenten werd gehanteerd. Wanneer het bedrijf echter zou ingrijpen in de manier waarop de gebruiker tot een interactie met het beeldscherm overgaat, zou aan de markt een nieuw  element kunnen worden toegevoegd.”

Tsukayama benadrukt dat al lang uitgekeken wordt naar een mogelijk introductie van technologieën die het aanraken van schermen overbodig maakt. Onder meer Samsung heeft al een aantal toepassingen in die richting gelanceerd.

Volgens Tsukayama zou de technologie van Apple werken op basis van sensoren die niet langer op de beweging van een volledige hand, maar op het commando van één individuele vinger zouden reageren.

Show More
Close
Close