Articles

Het basisinkomen arriveert in San Francisco

De Amerikaanse stad San Francisco wil de introductie van een gegarandeerd basisinkomen bestuderen. Daarvoor zal een experiment worden gestart, waarbij uitsluitend gezinnen met kinderen zullen worden betrokken.

Dat heeft Sean Kline, directeur van het Office of Financial Empowerment (OFE) van de stad, bekend gemaakt. Bedoeling is onder meer de ontwikkeling van de betrokken kinderen te vergelijken met leeftijdsgenoten die op andere sociale diensten beroep kunnen doen. De deelnemende gezinnen worden uit verschillende socio-economische groepen gerekruteerd en zullen een maandelijks budget tussen 1.000 dollar en 3.000 dollar ontvangen.

“Een aantal experimenten in ontwikkelingslanden laten uitschijnen dat een basisinkomen de bestemmeling kan aanzetten verdere studies aan te vatten of zich meer toe te leggen op het onderhoud van de woning,” zeggen waarnemers.

Verworvenheden

“Voorstanders zeggen dat het basisinkomen het sociale veiligheidsnet versterkt, waardoor minder mensen in armoede terecht komen, waardoor uiteindelijk een meer gezonder en gelukkige maatschappij zal worden gecreëerd. Critici vrezen echter dat het geld vaak zal worden verspild aan drugs en alcohol.” Om die laatste probleem uit de weg te gaan, wil San Francisco zich volgens Kline exclusief toeleggen op gezinnen met kinderen. Sean Kline geeft toe dat ook in San Francisco niet iedereen achter een experiment met een basisinkomen staat. “Sommige partijen hebben het moeilijk met de fundamentele verandering van aanpak,” benadrukt hij. “Gevreesd wordt vaak dat het basisinkomen een einde zal maken aan alle andere sociale verworvenheden.” Jim Pugh, oprichter van het Universal Income Project, zegt dat het experiment in San Francisco nog meer de aandacht zal vestiging op het concept van het basisinkomen, dat steeds meer een daadwerkelijke beleidsoptie lijkt te worden om armoede en een aantal andere maatschappelijke problemen aan te pakken. (mah)

Tags
Show More
Close
Close