Economie

Het leven van de mens draait rond een beperkt aantal locaties

De wereld van de mens spreidt zich uit over maximaal vijfentwintig locaties. Dat aantal blijft nagenoeg het hele leven constant. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de City University of London, de Technical University of Denmark en Sony Mobile Communications, gebaseerd op de verplaatsingen van veertigduizend mensen over de hele wereld.

“Uit een onderzoek naar de trajecten van een duizendtal studenten bleek dat elk individu zich steeds tussen een beperkt aantal locaties beweegt,” zegt onderzoeksleider Laura Alessandretti, sociologe aan de Technical University of Denmark.

“Die locaties konden met de tijd wel variëren. Het team verwachtte echter dat er tussen de studenten en andere bevolkingsgroepen duidelijke verschillen in gedrag zou kunnen worden vastgesteld. Dat bleek echter niet het geval.”

“Wanneer we de trajecten van veertigduizend mensen, met diverse achtergronden en verschillende gewoontes, uit de hele wereld begonnen te onderzoeken, bleek datzelfde patroon immers steeds opnieuw op te duiken.”

Interacties

“De studie toont aan dat mensen constant nieuwe locaties verkennen,” zeggen de onderzoekers nog. “ Zij verhuizen naar een nieuwe woning, vinden een nieuw restaurant of café of beginnen met een nieuwe vrijetijdsbesteding. Desondanks moet vastgesteld worden dat die persoonlijke wereld op elk ogenblik van het leven ongeveer vijfentwintig locaties omvat.”

“Indien er een nieuwe locatie aan die lijst wordt toegevoegd, zal een andere plek uit het leven verdwijnen. Dat patroon blijkt ook niet beïnvloed te worden door een eventueel gebrek aan tijd, maar wordt wel bepaald door een aantal andere beperkingen van het persoonlijke leven.”

“Het fenomeen kan onder meer worden gekoppeld aan het aantal actieve sociale interacties dat een individu in zijn leven kan onderhouden,” zegt professor Alessandretti. “Om dat verband verder te kunnen verklaren, zijn echter verdere studies nodig.”

De resultaten van het onderzoek tonen gelijkenissen met de bevindingen van antropoloog Robin Dunbar, die eerder al demonstreerde dat er een limiet is aan het aantal vriendschappen dat een persoon kan onderhouden.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat mensen die vele plaatsen bezoeken heel waarschijnlijk ook vele vrienden hebben. Dat verband werd eerder nog niet aangetoond.

Show More
Close
Close