Lifestyle

Waarom zijn mannen makkelijker dan vrouwen bereid om een collega te straffen?

In vergelijking met vrouwen zijn mannen veel gemakkelijker bereid om tot een bestraffing van een collega over te gaan. Dat agressieve gedrag behoort tot de strategie van de man om sneller carrière te maken en hoger in de hiërarchie van de onderneming op te klimmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Chapman University in de Amerikaanse staat Californië.

Dit meedogenloze gedrag kan volgens de onderzoekers mee helpen verklaren waarom mannen gemiddeld een hoger salaris ontvangen dan vrouwen. De wetenschappers merken nog op dat de slachtoffers door dit gedrag vaak belangrijke schade kunnen oplopen. Mogelijk wordt de reputatie ondermijnd, maar in extreme situaties is zelfs een ontslag mogelijk.

Hefboom

“Uit een reeks economische games met bijna honderd studenten kon worden afgeleid dat ambitieuze mannen straf als een hefboom hanteren om hun positie in de hiërarchie te verbeteren,” verduidelijkt onderzoeksleider Terence Burnham, professor economische wetenschappen aan de Chapman University.

“Wanneer een hogere positie in het game op het spel stond, bleken deze ambitieuze karakters twee keer sneller geneigd om hun collega’s te sanctioneren dan wanneer het spel geen hiërarchische consequenties had. Ambitieuze mannen bleken zelfs bereid om tot een bestraffing over te gaan van spelers die volledig hadden meegewerkt en zich op geen enkele misstap hadden laten betrappen.”

“Er kunnen verschillende redenen worden aangewezen die zouden kunnen verklaren waarom mannen sneller tot sancties overgaan dan vrouwen,” zegt professor Burnham. “Eerder onderzoek heeft al vastgesteld dat mannen ook sneller bereid zijn om tot een fysiek conflict over te gaan wanneer ze worden geconfronteerd met gedrag dat als onrechtvaardig wordt bestempeld.”

“Bovendien moet worden vastgesteld dat mannen in het algemeen minder coöperatief zijn ingesteld dan vrouwen en zich ook minder genereus opstellen.”

Beloningscentrum

Eerder onderzoek heeft ook al uitgewezen dat samenwerking en prosociaal gedrag in de hersenen van de vrouw het ventrale striatum – het beloningscentrum van het menselijk brein – activeren. Bij mannen wordt het beloningscentrum daarentegen vooral door zelfzuchtig gedrag geactiveerd.

De onderzoekers merken nog op dat de mannelijke meedogenloosheid een bijdrage kan leveren tot de loonkloof die tussen de geslachten moet worden vastgesteld. “Een agressieve houding kan de man immers vaak helpen in de onderneming een hogere positie te bereiken,” suggereren de Amerikaanse wetenschappers nog.

Show More
Close
Close