Business

Juncker smukt immigrantencijfers op

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, wordt ervan beticht bewust verkeerde cijfers te geven om de efficiëntie van het immigratie-akkoord met Turkije te bewijzen. Door het akkoord krijgt Turkije van de Europese Unie een bedrag van 3 miljard euro om een efficiënte opvang van vluchtelingen te organiseren, zodat de stroom vluchtelingen naar de Europa kan worden ingedijkt.

Volgens een rapport van Juncker werden tijdens de eerste helft van deze maand nog 9.023 vluchtelingen worden geteld die Griekenland vanuit Turkije hadden proberen te bereiken. De week voordien, toen het akkoord met Turkije nog niet was afgesloten, zouden op diezelfde route nog 23.666 migranten zijn geteld.

Positief nieuws

Martin Selmayr, kabinetchef van Jean-Claude Juncker, had daarbij aangegeven dat de cijfers de eerste aanwijzingen waren dat de Turkse maatregelen hun vruchten afwierpen.

“Andere statistieken maakten volgens de nieuwssite Politico echter gewag van opmerkelijk hogere cijfers,” aldus de Britse krant Sunday Times.

“Volgens rapporten van de Verenigde Naties werden tijdens de eerste week van deze maand op de route tussen Turkije en Griekenland nog altijd 21.700 migranten geteld. De Europese Unie zelf maakt gewag van 27.069 vluchtelingen. Dat betekent zelfteen stijging tegenover de periode voor het akkoord met Turkije werd gesloten.”

Een aantal bronnen zegt dat Juncker de rapporten bewust heeft bewerkt om goed nieuws te kunnen melden aan de Europese regeringen die de 3 miljard euro subsidies voor Turkije moeten samenbrengen. Een woordvoerder van Juncker stelde dat eerder naar de trend dan naar de concrete cijfers moet worden gekeken. De dalende trend toont volgens hem aan dat de maatregel resultaten oplevert. (mah)

Show More
Close
Close