Economie

Kan intelligentie een obstakel zijn voor het succes van een CEO?

Een bijzonder hoge intelligentie is voor een leidinggevende niet noodzakelijk een meerwaarde. Vaak moet worden vastgesteld dat de intelligentste managers in werkelijkheid minder efficiënte managers zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Lausanne (Unil) in Zwitserland, gebaseerd op een onderzoek bij bijna vierhonderd leidinggevende kaders bij privébedrijven in dertig Europese landen, actief in een brede waaier van sectoren.

Op intelligentie scoorden de leiders gemiddeld 111 punten, terwijl bij de algemene bevolking een gemiddelde van 100 punten wordt opgetekend. Maar dit surplus werd niet altijd vertaald in een superieur leiderschap.

Variaties

Het onderzoek toonde dat sommige variaties in leiderschapscapaciteiten werden veroorzaakt door factoren zoals onder meer leeftijd en geslacht. De studie toonde aan dat vrouwen en oudere managers in het algemeen over betere leiderschapsstijlen beschikten.

“Het grootste deel van de variaties werd echter veroorzaakt door persoonlijkheid en intelligentie,” stipt onderzoeksleider John Antonakis, docent psychologie aan de Université de Lausanne, aan. “Er kon tussen intelligentie en efficiënt leiderschap weliswaar een positieve lineaire relatie worden opgemerkt, maar dat fenomeen geldt slechts tot een bepaald punt.”

“Van een intelligentie-niveau van 120 punten af blijkt de associatie met een efficiënt leiderschap af te vlakken en vervolgens om te keren,” verduidelijkt professor Antonakis. “Wanneer de scores tot 128 punten of meer oplopen, bleek de associatie met minder effectieve leiderschapsmethoden duidelijk en statistisch significant. Deze leiders vertoonden minder transformationeel en instrumenteel leiderschap dan collega’s met lagere scores.”

Communicatie

De onderzoekers geven wel toe dat de redenen achter het fenomeen achter de trend moeilijker zijn aan te wijzen. “Bijzonder intelligente leiders vallen weliswaar niet op schadelijke leiderschapsstijlen – zoals een nonchalante aanpak – terug, maar tonen wel moeilijkheden om de beste management-praktijken te adopteren,” zegt Antonakis.

“Dat zou mogelijk te wijten kunnen zijn dat bijzonder intelligente mensen onvoldoende inspanningen doen om klaar te communiceren of complexe taken te verduidelijken. Ze ervaren ook moeite om in te zien dat anderen bepaalde concepten uitdagend kunnen vinden.”

“Wanneer een manager op zijn omgeving als te intelligent overkomt, kan hij ook een perceptie van afstandelijkheid of ongenaakbaarheid creëren,” zeggen de onderzoekers nog.

Antonakis geeft aan dat het ideale niveau van intelligentie voor een leider niet kan worden aangeduid, aangezien daarbij ook rekening moet worden gehouden met de verstandelijke capaciteiten zijn zijn ondergeschikten. De wetenschapper benadrukt dat intelligentie weliswaar het leiderschap ten goed komt, maar uit de studie blijkt dat dit verband niet op elk niveau van toenemende intelligentie van toepassing is.

Show More
Close
Close