Business

Leergierigheid is voor werkzoekende een cruciaal instrument

Werkzoekenden met een fundamentele leergierigheid hebben een grotere kans om met succes op een vacature te solliciteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri en de Lehigh University in de Verenigde Staten bij honderdtwintig Amerikaanse werkzoekende jongeren.

De leergierigheid helpt volgens de onderzoekers de werkzoekende om tijdens het sollicitatie-proces efficiënt om te gaan met zowel negatieve als positieve ervaringen. De wetenschappers zeggen echter ook dat deze leergierigheid geen genetische achtergrond heeft en door iedereen perfect kan worden aangeleerd.

Extra investeringen

“Werkzoekenden die het vermogen tonen om ook uit het sollicitatie-proces zelf te kunnen leren, hebben een grotere kans om hun streefdoelen op het gebied van tewerkstelling te realiseren,” merkt onderzoeksleider Serge da Motta Veiga, professor management aan de Lehigh University.

“Houding is voor de werkzoekende een cruciale pijler. Het onderzoek toonde aan dat werkzoekenden die een leergierigheid laten blijken of over de natuurlijke ingesteldheid beschikken om uit elke situatie in het leven te leren, een significant grotere lieten optekenen om hun uiteindelijk hun persoonlijke carrière-doelstellingen te kunnen waarmaken.” 

“Werkzoekenden met een grote leergierigheid bleken sneller geneigd te zijn op mislukkingen te reageren met extra investeringen in het zoekproces,” stippen de onderzoekers aan. “Dat initiatief kon bij collega’s met een beperkte leergierigheid veel minder worden vastgesteld.”

“Bovendien bleken sollicitanten met een grote leergierigheid ook tijdens een positief sollicitatie-proces hun zoekactiviteit nog verder op te drijven. Bij collega’s met een beperkte leergierigheid bleken die inspanningen daarentegen al snel teruggeschroefd te worden. Werkzoekenden met een grote leergierigheid vertonen een even grote stress, maar blijken met die situaties beter te kunnen omgaan.”

Reflectie

“Omdat de stress van de sollicitatie werkzoekenden met een grote leergierigheid aanzet om hun zoektocht naar vacatures nog op te drijven, creëren ze voor zichzelf een omgeving waarin de gestelde carrière-doelstellingen gemakkelijker kunnen worden bereikt,” aldus professor da Motta Veiga. “Er wordt altijd aangevoerd dat stress een negatief element is, maar dat geldt niet voor elke situatie.”

“Een gematigd stressniveau kan bijzonder motiverend werken.” De onderzoekers merken nog op dat de leergierigheid bij werkzoekenden door gerichte trainingen kan worden gestimuleerd, waarbij geleerd wordt dat stress en mislukking niet noodzakelijk negatief hoeven te worden bekeken, maar integendeel nieuwe opportuniteiten kunnen bieden.

“Werkzoekenden zouden de tijd moeten nemen voor een reflectie over het sollicitatie-proces,” zegt Serge da Motta Veiga. “Hoe bewuster de werkzoekende met het proces omgaat, hoe groter de kans dat de sollicitatie uiteindelijk op een positieve manier zal kunnen worden afgerond.” (mah)

Show More
Close
Close