Economie

Luchtbrug voor verhongerde dieren in Venezolaanse zoo?

Dierenactivisten hopen een luchtbrug te kunnen organiseren om de dieren uit de Venezolaanse zoo te kunnen evacueren en van een zekere dood te redden. Gehoopt wordt de dieren met vrachtvliegtuigen in Venezuela te kunnen ophalen en naar nationale parken elders in de wereld te kunnen onderbrengen. De Venezolaanse overheid lijkt de evacuatie van zijn dierentuinen echter niet te zullen toelaten.

Venezuela wordt al verscheidene jaren met een zware economische crisis geconfronteerd. Daardoor wordt de bevolking van het land onder meer met een groot tekort aan voedingsproducten en geneesmiddelen geconfronteerd. Ook de lokale dierentuinen blijken niet meer over voldoende middelen te beschikken om een degelijke verzorging en voeding te kunnen garanderen.

Onhoudbaar

Onder meer beelden van de graatmagere olifant Ruperta in de Caricuao Zoo gingen vorig jaar de wereld rond. Inmiddels zijn ook al foto’s van uitgemergelde leeuwen en poema’s verspreid. Bovendien doen verhalen de ronde dat de grote carnivoren met andere dieren uit de zoo, die minder waardevol worden geacht, worden gevoed.

“De situatie in de Venezolaanse dierentuinen is onhoudbaar geworden,” zegt acteur-dierenactivist Raul Julia-Levy, die het idee van de luchtbrug heeft gelanceerd. “Er is op de hele wereld wellicht geen enkele plek waar de dieren zwaarder te lijden hebben dan in Venezuela.”

Grote problemen werden volgens Doris Rubio, verantwoordelijke van de Association for the Defense and Protection of Animals, onder meer vastgesteld in de dierentuin van Maracaibo, de tweede grootste stad van het land. De dierentuin was ooit een belangrijke regionale toeristische attractie. Om te beletten dat de problemen naar buiten zouden komen, werd de dierentuin geruime tijd geleden echter al voor het publiek gesloten.

Plaatselijk journalist Lenin Danieri slaagde er vorige maand echter in de dierentuin binnen te sluipen. Hij maakt gewag van onvoorstelbare omstandigheden. “Niet alleen is de dierentuin volledig vervuild en vervallen, maar in vele hokken kunnen geen dieren meer worden aangetroffen,” getuigde hij. “Blijkbaar waren een aantal dieren gedood om andere exemplaren te voeden. Bovendien zouden een aantal dieren door de hongerige lokale bevolking zijn gestolen.”

Doris Rubio maakt gewag van een gebrek aan drinkwater omdat pompinstallaties defect zijn geraakt. Wegens een gebrek aan anesthesie kunnen zieke dieren ook niet worden geopereerd. De lokale overheid maakt gewag van roddel.

Ontkenning

“Het is echter moeilijk om hulp te organiseren,” aldus de Amerikaanse krant Miami Herald. “Volgens de Venezolaanse regering is er immers geen sprake van een hongersnood bij de bevolking. Humanitaire hulp wordt dan ook afgewezen. Dat heeft ook het Rode Kruis, dat nogmaals gevraagd heeft noodzakelijke geneesmiddelen te kunnen invoeren, ervaren. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de Venezolaanse overheid zal instemmen met een luchtbrug om de dieren te laten evacueren.”

Raul Julia-Levy zegt nochtans al de toezegging gekregen te hebben van een maatschappij die een Hercules-vrachtvliegtuig voor de operatie ter beschikking wil stellen. Ook zegt Julia-Levy van dierenparken en reservaten in Mexico, de Verenigde Staten en Europa garanties te hebben gekregen dat de geëvacueerde dieren elders zullen kunnen worden geplaatst.

De activist betoogt dat zijn initiatief geen enkele politieke ondergrond heeft, maar zegt desondanks door de Venezolaanse autoriteiten tegengewerkt te worden. Lokaal zou men wel bereidheid tot medewerking hebben getoond, maar tevens zou daarbij een grote bekommernis zijn gebleken voor mogelijke reacties van de centrale regering en president Nicolas Maduro. Volgens Julia-Levy zouden minstens honderd dieren dringend moeten worden geëvacueerd.

De activist richtte elf jaar geleden de Raul Julia-Levy Foundation, gevestigd in Mexico, op. Hij bekommert zich onder meer over straathonden en circusdieren. Tevens was hij betrokken bij de vrijlating van de orka Lolita uit het Miami Seaquarium.

Julia-Levy zegt te rekenen op het mededogen van Maduro, waarmee hij langs Twitter zou corresponderen.

Show More
Close
Close