Economie

Macron: “Ontmanteling Facebook en Google is een mogelijkheid”

Bedrijven zoals Google en Facebook worden te groot, waardoor ze oncontroleerbaar dreigen te worden en een ontmanteling noodzakelijk blijkt. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd in een interview met het magazine Wired. Volgens Macron zouden de grote technologiebedrijven kunnen worden gedwongen te betalen voor de verstoring die ze veroorzaken in de samenleving en zich te onderwerpen aan de Franse of Europese regelgeving.

Daarnaast waarschuwde de Franse president dat kunstmatige intelligentie een belangrijke uitdaging voor de democratie dreigt te worden.

Monopolies

“Bedrijven zoals Google en Facebook zijn in Frankrijk welkom,” betoogde Macron. “Deze ondernemingen creëren tewerkstelling en zijn onderdeel van het lokale economische ecosysteem. Maar op een bepaald ogenblik dreigen zij dominerende monopolies te worden. Dan zal de overheid moeten ingrijpen.”

“Deze ondernemingen dreigen immers niet alleen te groot te worden om te mogen falen, maar bovendien ook te groot worden om nog langer onder controle gehouden te kunnen worden. Dat is een nieuw gegeven. Maar op dat ogenblik zal mogelijk ook worden beseft dat een ontmanteling van de sector noodzakelijk zal zijn.”

Volgens Macron zou het probleem zich wellicht in eerste instantie in de Verenigde Staten aandienen.

De Franse president suggereerde daarbij ook dat de grote online groepen mogelijk ook meer compensaties zouden moeten bieden omdat hun activiteiten de traditionele economische sectoren verstoren. “De arbeidsmarkt zal zijn werknemers moeten omscholen,” voerde hij aan. “De technologiebedrijven zullen niet bereid zijn om de kost van die operaties te dragen.”

“Daarvoor zal de samenleving moeten instaan. Aangezien deze ondernemingen in Europa ook niet de fiscale lasten betalen die zouden mogen worden verwacht, dragen ze ook onvoldoende bij tot de opvang van problemen die door hun eigen optreden worden veroorzaakt. Dat systeem is niet houdbaar.”

Artificiële intelligentie

De Franse president benadrukte tevens dat de bescherming van de privacy gegarandeerd moet blijven. “Er is geen enkele zekerheid dat Amerikaanse bedrijven de Franse of Europese regelgeving inzake privacy zullen naleven,” betoogde Macron.

“Op een bepaald ogenblik zullen deze ondernemingen dan ook verplicht moeten worden om over te gaan tot de creatie van juridische entiteiten die wel de Franse en Europese regelgeving moeten volgen. Indien ik niet ingrijp, kan ik de Franse burgers en bedrijven niet beschermen en hun rechten niet garanderen. Dan heb ik mezelf in een situatie gebracht waarin ik niet meer soeverein kan handelen.”

Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie moet volgens de president een Europese soevereiniteit worden nagestreefd. “Kunstmatige intelligentie zal op het gebied van ethiek en politiek veel vragen opwerpen,” waarschuwde hij. “Collectieve waarden en democratische beginselen zouden in vraag kunnen worden gesteld. “

“Artificiële intelligentie kan een belangrijke meerwaarde aanreiken, waardoor een gelegenheid wordt gecreëerd om de burger een betere behandeling aan te bieden. De technologie kan echter ook worden gebruikt om mensen te controleren en commercieel te misbruiken. Op dat ogenblik dreigen opportuniteiten vooral risico’s te worden.”

“Een dergelijk risico kan de nationale samenhang en de samenleving volledig ontmantelen,” aldus de Franse president. “Er moet dan ook worden geconcludeerd dat deze enorme technologische revolutie in feite een politieke revolutie is.”

Show More
Close
Close