Science

Mazelen komen terug, en niet alleen religieuze groepen blijken niet-gevaccineerd

De mazelen zijn terug in Europa en ook in België is het aantal gevallen verviervoudigd op één jaar tijd. Traditioneel wijzen de vingers richting religies die tegen vaccinaties zijn, maar bij mazelen zijn zij zeker niet de enige schuldigen. Er is namelijk een hele generatie die onregelmatig gevaccineerd is, en ook zij liggen aan de basis van de nieuwe epidemie. 

Vier keer meer mensen met griep in Europa, dat is de balanstussen 2017 en 2016. In België alleen al zag men 369 gevallen, wat ons een plaatsjein de Europese top 10 opleverde. Bij de vorige metingen waren er echter ampertachtig mensen die de mazelen kregen. “Hier zijn twee redenen voor”, vertelde viroloogMarc Van Ranst aan Express.

Epidemie 

“Deeerste reden is dat de vaccinatiegraad bij kinderen momenteel zeer hoog ligt,hoog genoeg. Maar twintig jaar geleden, toen vaccinaties pasopkwamen, kreeg niet iedereen ze. Er is nu dus een generatie van dertigers enveertigers die het vaccin nooit gekregen hebben, en een kleine epidemie is dusniet zo uitzonderlijk”, zei hij.

Uiteindelijkis dat natuurlijk niet de enige reden. Maar dat is natuurlijk niet de enigereden. “Er zijn ook groepen mensen die ethische of andere bezwaren hebbentegen vaccinaties.” In Nederland bijvoorbeeld is er een Pinkstergemeenschapdie diep gelovig zijn en waarbij het verboden is vaccinaties toe te dienen. “Insommige Steinerscholen zien ze mazelen als een ziekte die je moetdoormaken”, zegt Van Ranst. “Het is dan ook logisch dat in diegroepen soms een epidemie uitbreekt.”

Show More
Close
Close