Politiek

Meer asfalt werkt dus wél: Nederland ziet opnieuw daling files 

Nederland staat minder lang in de file, terwijl het ook daar alleen maar drukker is geworden op de snelwegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse file-rapport van Rijkswaterstaat dat vandaag bekend wordt gemaakt. Bij ons was vorig jaar een recordjaar voor de files op de snelwegen, blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum.

Klagen over de file is een opmerkelijk fenomeen bij ons en vorigjaar is de filedruk nog eens toegenomen met 6%. In Nederland daarentegenschuiven ze in 2017 minder aan dan het jaar voordien, terwijl het daar nochtansdrukken is geworden. Dat blijkt uit de cijfers van het jaarlijks file-rapportvan Rijkswaterstaat. De aanpak van Nederland lijkt dan ook te werken:standvastige problemen streng aanpakken en het gebruik van extra asfalt.

In België lijken vooral de Antwerpse en de Brusselse Ring gedoemd.Daar bevinden zich de helft van de files waarvoor geen oplossing lijkt te zijn.Het wegennetwerk in Nederland lijkt de afgelopen decennia wel een positiefresultaat op te leveren dankzij het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte enTransport (MIRT). Concrete werkzaamheden, deadlines en ambities zijn woordendie ver te zoeken zijn in België.

Toekomstplannen

Concreet komt er in totaal 1.000 km aan rijstroken bij op desnelwegen tot 2030. Er zal ook gewerkt worden aan grote nieuwe wegverbindingenen er komen extra op- en afritten. Tegelijkertijd wordt er ook mee geld gepomptin het openbaar vervoer en dan vooral het treinverkeer. België daarentegen heeftnog een lange weg te zijn gaan: er is amper geld en van echte nieuwe wegen iser geen sprake. 

Show More
Close
Close