Tech

Mens moet technologie met meer fantasie benaderen

De mens moet technologie met meer fantasie benaderen. Dat betoogde technologiespecialist Fredo De Smet bij de opening van het project Bitsoil Popup Tax & Hack Campaign van het artistiek collectief LarbitsSisters in Gluon Gallery Space in Brussel.

Met het project wil LarbitsSisters, een initiatief van de zussen Bénédicte en Laure-Anne Jacobs, de burger aansporen om terug het meesterschap over zijn persoonlijke data te veroveren en de grote technologiebedrijven onder druk zetten om een vergoeding te betalen voor de digitale grondstoffen waarop zij hun gigantisch winsten bouwen.

Bitsoil is volgens Fredo De Smet, curator van het project, in wezen dan ook geen tentoonstelling, maar een luid manifesto voor de uitbouw van een andere digitale structuur.

Nieuw model

“Elke persoon op aarde produceert digitale data,” aldus LarbitsSisters. “Deze digitale grondstoffen (bit-soil) worden door de grote technologiebedrijven verzameld en met sterke winstmarge aan adverteerders en andere geïnteresseerde partijen doorverkocht. Daarmee genereren de online bedrijven voor zichzelf gigantische inkomsten, zonder daarvan ook maar het kleinste gedeelte naar de gebruiker – nochtans de bron van hun rijkdommen – te laten terugvloeien. Daarmee wordt een onrechtvaardige ongelijkheid gecreëerd, waarbij de consument gepaaid wordt met het gratis gebruik van diensten. Dat kan niet langer worden getolereerd en dus moet over een ander model voor online content worden nagedacht.”

De BitSoil Tax & Hack Campaign van LarbitsSisters roept gebruikers van sociale media op om hun aandeel in de waarde van hun data terug te claimen en mee te werken aan een meer rechtvaardige digitale economie. Daarbij maken de servers van het Bitsoil-project een inventaris van de digitale sporen die de gebruiker in de online wereld achterlaat. Op basis van die activiteit kan worden berekend welk aandeel elk individu in het wereldwijde online bruto binnenlandse product heeft. Tegelijkertijd wordt aan de gebruiker ook de kans geboden om de technologiewereld en het beleid te confronteren met de claim die hij op zijn eigen persoonlijke online data legt.

Eisen

Het Bitsoil-project biedt de gebruiker daarbij de mogelijkheid om een bot de opdracht te geven aan de grote technologiebedrijven herhaaldelijk – met frequenties die kunnen variëren tussen een halve dag en een eeuw – de eisen op een rechtvaardiger verdeling van de inkomsten uit digitale grondstoffen over te maken. Tevens kan ervoor worden gekozen om de bot de opdracht te geven de problematiek prominent bij politici en andere beleidsvoerders aan te kaarten. Online worden wallets gecreëerd waarin wordt weergegeven hoeveel waarde de campagne voor de individuele gebruikers al heeft opgeleverd. Dat vertaalt zich in fysieke biljetten met een waarde van 1 Bitsoil die door de server eindeloos worden uitgespuwd.

In Galerij Gluon, aan de Slachthuisstraat 4 in 1000 Brussel, loopt het project nog tot eind mei, maar blijft daarna voor onbepaalde tijd verder online actief. “Het is tevens de bedoeling dat geïnteresseerden zelf het project gedurende een tijd hosten om de problematiek in hun omgeving extra onder de aandacht te brengen,” aldus LarbitsSisters. Er zijn ook concrete plannen om met het project naar het buitenland te reizen.

Show More
Close
Close