Lifestyle

Netflix en Facebook houden jongeren op het rechte pad

Digitale activiteiten kunnen helpen om de jeugdcriminaliteit te helpen verlagen. Er blijft immers minder tijd om zich met misdrijven in te laten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University (ANU), gebaseerd op statistieken over criminaliteit bij jongeren tussen elf en eenentwintig jaar in New South Wales.

De jeugdcategorie die in het midden van de jaren tachtig was geboren, was op eenentwintigjarige leeftijd de helft minder in contact met het gerecht gekomen in vergelijking met de generatie jongeren die een decennium later op de wereld is gekomen.

Veranderende gewoontes

“De grootste dalingen konden worden vastgesteld bij autodiefstallen en eigendomsdiefstallen, die op één decennium tijd beiden een terugval met 59 procent hebben laten optekenen,” zegt onderzoeksleider Jason Payne, criminoloog aan de Research School of Social Sciences van de Australian National University.

“Ook bij dronken chauffeurs was er een inkrimping met 49 procent. De cijfers bewijzen dat de jeugdcriminaliteit in New South Wales de voorbije twee decennia een significante achteruitgang heeft laten optekenen. Deze resultaten zijn ongetwijfeld gedeeltelijk te danken aan het feit dat jongeren meer tijd thuis doorbrengen en op het internet actief zijn, waardoor ze minder op straat rondhangen.”

“Er is weinig twijfel dat de achteruitgang gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan de veranderende gewoontes van de jongerenpopulatie,” zegt Payne nog. “Jongeren besteden minder tijd in omgevingen zonder supervisie, waar opportunistische misdrijven een grotere verleiding zouden kunnen uitoefenen. Aangezien meer tijd wordt besteed aan home-entertainment en sociale media, zullen ook minder opportuniteiten voor traditionele vormen van misdrijven kunnen worden ervaren.”

Harde kern

“Men moet echter weten dat een grotere tijdsbesteding in de digitale omgeving weliswaar kan helpen om traditionele misdrijven te reduceren, maar anderzijds tot nieuwe criminele activiteiten aanleiding kan geven,” betoogt Jason Payne. “De digitale wereld zou jongeren kunnen aanzetten om online antisociale en criminele activiteiten te exploreren. Ze ervaren in die omgeving immers minder controle vanwege ouders en autoriteiten.”

Een verdere analyse van de studie toont volgens de wetenschappers aan dat vooral een terugval kon worden opgetekend bij jongeren die normaal slechts één keer door een misstap in contact met de politie zouden komen. Bij daders met een chronisch crimineel profiel bleef de achteruitgang veel bescheidener. Er blijft volgens Payne dan ook nog altijd een harde kern van criminele jongeren over.

In beide generaties kon worden vastgesteld dat de jeugdcriminaliteit een piek ervaart op negentienjarige leeftijd. De studie toonde verder dat de geweldcriminaliteit met 32 procent is gedaald. Eigendomsmisdrijven kenden een terugval met 56 procent. Bij drugsmisdrijven bleef de achteruitgang echter beperkt tot 22 procent. Dat is het laagste cijfer uit de hele studie.

De onderzoekers benadrukken wel dat de vooruitgang niet enkel aan het internet kan worden toegeschreven. “Persoonlijke en publieke goederen worden ook steeds beter beschermd,” merken ze op. “Bovendien zijn ook de politiediensten steeds efficiënter in de bestrijding van criminaliteit.”

Show More
Close
Close