Economie

Noorwegen wil dubbel zo veel US Marines op zijn grondgebied

Noorwegen wil een grotere aanwezigheid van Amerikaanse troepen op zijn grondgebied. Bovendien zouden deze eenheden dichter bij de grens met Rusland worden gestationeerd. Dat heeft Frank Bakke-Jensen, Noors minister van defensie, gezegd. Vermoed wordt dat de operatie de spanningen met Rusland nog verder zal doen oplopen.

Bakke-Jensen zegt nochtans dat de vraag geen enkele provocatie tegenover zijn buurland inhoudt. Noorwegen en de Verenigde Staten zijn immers beide lid van het Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) en volgens Bakke-Jensen wil men vooral onderzoeken op welke manier een optimale samenwerking in winterse omstandigheden kan worden gegarandeerd.

Reacties

Op dit ogenblik zijn in Noorwegen 330 Amerikaanse soldaten gestationeerd. Zij zijn gekazerneerd in Vaernes in centraal Noorwegen. De Noorse regering zou echter aansturen op een contingent van zevenhonderd Amerikaanse mariniers, die zouden worden gelegerd in de noordelijke stad Setermoen, 420 kilometer verwijderd van de Russische grens.

De Noorse regering beseft maar al te goed dat de vraag tot boze reacties vanuit Rusland zal leiden. Dat was echter ook het geval toen de Amerikaanse soldaten in Vaernes aankwamen en bij elke oefening of beweging die het westerse militaire bondgenootschap in de buurt van de Russische grens onderneemt.

Ine Eriksen Soreide, Noors minister van buitenlandse zaken, benadrukte dat het verzoek een brede steun in het nationale parlement had gekregen. Soreide benadrukte daarbij dat er geen enkele Amerikaanse basis op Noorse bodem zal worden ingericht. De minister zei dan ook geen enkele reden te zien die een Russische reactie zou kunnen motiveren.

Oostflank

De aankondiging van Noorwegen volgde op een recente oproep van negen landen om langs de oostflank van de Navo voor een sterkere aanwezigheid van de westerse militaire alliantie te garanderen. Na de annexatie van het schiereiland Krim door Rusland vier jaar geleden, heeft de Navo zijn verdediging in Oost-Europa gevoelig versterkt.

In oktober zullen in Noorwegen 35.000 soldaten van dertig Navo-lidstaten en hun partners bij een grote oefening worden ingezet. Daarbij zullen ook zeventig en honderddertig vliegtuigen worden betrokken.

Bij een bezoek aan Oslo benadrukte Navo-topman Jens Stoltenberg, gewezen premier van Noorwegen, eerder nog dat vanuit Rusland een grotere assertiviteit kan worden ervaren. Rusland en Noorwegen hebben over een lengte van tweehonderd kilometer een gemeenschappelijke grens. De territoriale wateren van beide landen ontmoeten elkaar bovendien in de Barentszee en de Arctische Oceaan.

Noorwegen was op het einde van de jaren veertig van de voorbije eeuw één van de stichtende leden van de Navo. Het land had daarbij de Russische argwaan proberen te milderen door aan te geven dat er op zijn grondgebied nooit vreemde troepen zouden worden gestationeerd, tenzij Noorwegen een ernstige aanvalsdreiging zou ervaren.

Show More
Close
Close